link naar deze pagina

Raadsplein info/debat op locatie - 3 december 2018

Locatie: GreenPACiLab (Ceintuurbaan 15, terrein Vishay)
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Dhr. L. Elfers
Toelichting: OP LOCATIE: GreenPACiLab (Ceintuurbaan 15, terrein Vishay)
Bundel:
pdf Agendabundel (2.4MB)
Algemene documenten:

1.a
Opening en mededelingen (19.30 – 19.40 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Informatieronde
3
Uitvoering Starters & Startups 2018
In september 2017 heeft de raad besloten om voor 2018 financiële middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het startersbeleid. Afgelopen zomer heeft het college de raad middels een informatienota geïnformeerd over de activiteiten die in dat kader in 2018 worden uitgevoerd. In de besluitvormende vergadering van 10 september j.l. hebben diverse fracties verzocht om agendering van dit onderwerp in een debatronde. Gezien de wensen vanuit de raad heeft de agendacommissie besloten te starten met een informatieronde op locatie. Doel van de informatieronde is om meer inzicht te krijgen in het starter/start-up klimaat in Zwolle en de ondersteuning die hierin wordt gegeven vanuit de gemeente. De informatieronde wordt gestart met korte presentaties van 3 Zwolse betrokkenen bij het startersbeleid over hun kijk op starters en start-ups in Zwolle en de bijdrage die zij hieraan willen leveren. Aan het eind van de informatieronde zal bezien worden of het onderwerp nog moet terugkomen in een debatronde. Voor technische en feitelijke vragen: M. Sterkenburg (06-55872112) MP.Sterkenburg@zwolle.nl
4
Sluiting (21.30 uur)