link naar deze pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal - 14 mei 2018

Locatie: Thomas a Kempiszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:45
Voorzitter: -
Bundel:
pdf Agendabundel (424KB)
Algemene documenten:

1.a
Opening en Mededelingen (19.30 – 19.35 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Informatieronde
3
Acceptatie van homo’s bij ouderen (19.35 – 20.45 uur)
Op 12 maart 2018 heeft de raad op verzoek van de fractie van de VVD besloten dit onderwerp te agenderen voor een informatieronde. De raad zou meer willen weten over de situatie in Zwolle op het gebied van acceptatie van homoseksualiteit onder ouderen. Wat gebeurt er al op dit gebied, wat kan beter en wat is ervoor nodig om dat te realiseren. Voor de informatieronde zijn diverse organisaties uitgenodigd die bij het onderwerp betrokken zijn. Voor technische en feitelijke vragen: Evita Keulen (2274) E.Keulen@zwolle.nl
4
Pauze (20.45 – 20.55 uur) vervolg van het raadsplein vindt plaats in de Raadzaal