link naar deze pagina

Raadsplein info/debat Raadzaal - 4 juli 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. H. Wijnen
Bundel:
pdf Agendabundel (6MB)
Algemene documenten:

1.a
Opening en mededelingen (19.30 – 19.40 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Debatronde
3
Wijziging Zwolse Winkeltijdenverordening
In het nieuwe coalitieakkoord is een heroriëntatie van de openstelling van winkels aangekondigd om de kwaliteit van beleving van de binnenstad te bevorderen. Hiertoe heeft branchevereniging CityCentrum een voorstel ingediend dat gedragen wordt door een meerderheid van de ondernemers. De 2 hoofdelementen zijn ondernemersvrijheid/zelfregulering, zodat ondernemers zelf mogen bepalen wanneer men open en dicht wil zijn, en daarnaast een gezamenlijk programma voor de binnenstad, door een combinatie te vinden met activiteiten/evenementen en cultuur. Om het voorstel te kunnen uitvoeren is een wijziging van de winkeltijdenverordening nodig, zodat geen sprake meer is van regulering in aantallen en openingstijden. In samenwerking met partners wordt een plan ontwikkeld om de zondagsopenstelling te maken tot een aansprekende mix van cultuur, horeca en winkelen waarbij recht gedaan wordt aan de zondagsbeleving. Voor technische en feitelijke informatie: Rob van Oosterhout (2047) RAL.van.Oosterhout@zwolle.nl
4
Pauze (21.00 - 21.15 uur)
5
Preventie van en ondersteuning bij zorgkosten vanaf 2019
De gemeente ondersteunt minima, chronisch zieken en beperkten in de kosten en financiële risico’s die samenhangen met hun gezondheid, zodat zij kunnen participeren. Naar aanleiding van het bericht van de huidige aanbieder van de collectieve zorgverzekering hiermee te willen stoppen en het onderzoek dat is uitgevoerd naar het gebruik van de tegemoetkoming in meerkosten voor chronisch zieken en beperkten, stelt het college een pakket maatregelen voor dat per 2019 moet ingaan. Binnen dit pakket wordt gefaciliteerd dat de doelgroep, al dan niet met ondersteuning, een passende en betaalbare zorgverzekering kiest. Daarbij is een gemeentelijke collectieve zorgverzekering, bij een nieuw geselecteerde aanbieder, één van de opties. Daarnaast wordt een hogere tegemoetkoming voor meerkosten aan chronisch zieken en beperkten voorgesteld en zal onderzocht worden hoe armoederegelingen versimpeld en effectiever gemaakt kunnen worden. Met het nieuwe pakket wil het college inzetten op een beter bereik van de regelingen en efficiëntere inzet van de gemeentelijke gelden. Daarnaast stelt het college voor de regeling voor volwassenenparticipatie met een jaar te verlengen binnen het bestaande budget. Over structurele verlenging van de regeling wordt bij de PPN in het voorjaar van 2019 een voorstel gedaan. Voor technische en feitelijke informatie: Astrid Dekker (3268) A.M.Dekker@zwolle.nl
6
Sluiting (22.30 uur)