link naar deze pagina

Besluitenlijst college - 20 december 2016

Locatie: B&W kamer
Aanvang: 09:00
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Dhr. H.J. Meijer
Toelichting: Dit zijn de besluiten die het College van Burgemeester en Wethouders genomen heeft. De besluiten die door de Gemeenteraad genomen worden, treft u aan bij "Raadsplein besluitvormend".
Bundel:
pdf Agendabundel (10.9MB)

-
Botermanhaven, Holtenbroekerdijk 40a
-
Evaluatie Kracht on Tour 2015/2016
-
Subsidies evenementen 2017
-
Intrekken Hoofdstuk 3 van de Algemene Subsidie Verordening Gemeente Zwolle
-
Winter in Zwolle stand van zaken
-
Motie M39 Nieuwe beroepen
-
Dijklanden / tijdelijke stadslandbouw
-
Garantiestelling lening stadkamer
-
Reglement sloop, renovatie en groot onderhoud
-
Realisatie Brainz aan het Lubeckplein
-
Deelname en financiering WMO-tender School-Speelplein
-
Lidmaatschap Bedrijvensociëteit A37
-
Jeugdzorg BVO stukken
-
Managementletter 2016