link naar deze pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal - 11 juni 2018

Locatie: Thomas a Kempiszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Mevr. C. van Bruggen
Bundel:
pdf Agendabundel (2.7MB)

1.a
Opening en Mededelingen (19.30 – 19.40 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Informatieronde
3
Crematorium Kranenburg (19.40 – 21.00 uur)
Op 28 mei 2018 heeft de raad op verzoek van de fracties van GroenLinks en ChristenUnie besloten het onderwerp ‘Crematorium Kranenburg’ te agenderen voor een informatieronde. Aanleiding hiervoor is het voornemen van een ondernemer om een tweede crematorium te starten op de locatie Kranenburg. De raad is middels een informatienota op de hoogte gebracht over het doorlopen proces tot nu toe en het vervolg. Voor het gebied Kranenburg is in 2003 een masterplan vastgesteld door de raad, met daarin de kaders voor de ontwikkelingen van het gebied tot +/- 2040. De informatieronde moet de raad helpen om te kunnen beoordelen of de komst van een tweede crematorium in lijn is met het masterplan. Daarnaast wil de raad kunnen beoordelen of de gevolgde lijn van communiceren door de gemeente in deze context de juiste is geweest. Voor deze informatieronde worden de huidige ondernemers op de locatie Kranenburg, uitvaartbegeleiders en de ondernemer die hier een tweede crematorium wil starten, uitgenodigd. Voor technische en feitelijke informatie: Auke Sipma (2439) A.Sipma@zwolle.nl.
4
Sluiting (21.00 uur)