link naar deze pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal - 6 november 2017

Locatie: Thomas a Kempiszaal
Aanvang: 19:45
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. F. Mussche
Bundel:
pdf Agendabundel (1.3MB)
Algemene documenten:

1.a
Opening en Mededelingen (19.45 – 19.50 uur)
1.b
Vaststelling van de agenda
2
Informatieronde
3
Beantwoording toezegging inventarisatie pestprotocollen (19.50 – 21.05 uur)
In deze informatienota wordt de raad geïnformeerd over protocollen tegen pesten op scholen. Het BLOZ heeft hierover aangegeven dat de verantwoordelijkheid voor borging van anti-pestgedrag en protocollen verankerd is in de wet op onderwijstoezicht. Veiligheidsbeleid maakt deel uit van het onderwijstoezicht dat wordt uitgevoerd door de onderwijsinspectie. De verslagen die de inspectie hiervan maakt, zijn openbaar beschikbaar. Om meer inzicht te krijgen in de aanpak en preventie van pesten op scholen wordt hierover op verzoek van de fractie van de VVD een informatieronde georganiseerd, in de vorm van een gesprek met verschillende betrokkenen. Voor technische en feitelijke informatie: Daphne de Vries (3373) D.de.Vries@zwolle.nl
4
Pauze (21.05 – 21.15 uur)
5
Debatronde
6
Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht - Bijtincidenten, Protocol gevaarlijke honden Zwolle (21.15 – 22.30 uur)
Op 3 juli 2017 stond deze informatienota over beantwoording van artikel 45 vragen ter kennisname op de lijst van ingekomen stukken. Op verzoek van de fractie van Swollwacht heeft de raad besloten deze nota te agenderen voor een debatronde. De agenderende fractie wil graag inzicht in hoe de raad het nieuwe protocol bijtincidenten beoordeelt. Men wil een debat voeren over de vraag of het nieuwe protocol voldoende tegemoet komt aan de realiteit of dat er meer maatregelen nodig zijn en aan welke maatregelen dan gedacht wordt. Voor technische en feitelijke informatie: Marjolein van Sprang (2290) M.van.Sprang@zwolle.nl
7
Sluiting (22.30 uur)