link naar deze pagina

Ronde Tafel Gesprek - 5 februari 2015

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Kuin, D.
Bundel:
pdf Agendabundel (15MB)

1.1
Opening van en toelichting over het Ronde Tafel Gesprek door de voorzitter, de heer D. Kuin.
1.2
Vaststelling van de agenda
2
Vaststelling bestemmingsplan 'Nieuw-Calslagen'

Portefeuillehouder: Kluis, J.
3
Visiedocument project Machineweg - Rooie Dorp Aalsmeer

Portefeuillehouder: Verlaan, T.F.M.
4
Niet geagendeerde onderwerpen: Doel gesprekken: Indien er andere (niet geagendeerde) onderwerpen zijn aangemeld worden deze besproken bij dit agendapunt onder Rtg-4. Onderwerpen kunnen tot 12:00 uur op de dag van het geplande Ronde Tafel Gesprek (donderdag 5 februari a.s.) opgegeven worden door belangstellenden aan de griffie van Aalsmeer via: griffie@aalsmeer.nl of 0297- 387584. De voorzitter van het Ronde Tafel Gesprek besluit uiteindelijk of de aangedragen onderwerpen worden geagendeerd.