link naar deze pagina

3.Raad (besluitvormend) - 7 december 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Nobel, J.J.
Bundel:
pdf Agendabundel (53MB)

0.1
Vastgesteld verslag raadsvergadering 7 december 2017
0.2
Besluitenlijst raadsvergadering 07 december 2017
1.1
Opening door de voorzitter, de heer J.J. Nobel
1.2
Vaststelling van de agenda
1.3
Vaststelling van het verslag van de besluitvormende raad van 2 november 2017 en 9 november 2017
1.4
Vaststelling van de Lijst Ingekomen Stukken
2
Actualiteitendebat
Actualiteitendebat (VVD, PACT Aalsmeer) over de ontstane situatie bij fractie Aalsmeerse Belangen / de coalitie na uittreden van raadslid Kuin als onderdeel van de coalitiefracties CDA / AB.
Bijgevoegd is het verzoek en vragen van de fracties VVD en PACT Aalsmeer aan de gemeenteraad.
3
HAMERSTUK: Vaststelling belastingverordeningen 2018
pdf 20171207 Getekend rbsl inzake vaststelling belastingverordeningen 2018.pdf (410KB)
pdf 1.1 20171207 Getekende verordening onroerende zaakbelasting 2018 .pdf (303KB)
pdf 1.2 20171207 Getekende verordening afvalstoffenheffing 2018 incl tarieventabel.pdf (296KB)
pdf 1.3 20171207 Getekende verordening rioolheffing 2018.pdf (342KB)
pdf 1.4 20171207 Getekende verordening hondenbelasting 2018.pdf (233KB)
pdf 1.5 20171207 Getekende verordening forensenbelasting 2018.pdf (177KB)
pdf 1.6 20171207 Getekende verordening legesverordening 2018 incl tarieventabel.pdf (1.7MB)
pdf 1.6 Bijlage 2 legesverordening 2018 Genormeerde Bouwkostenberekening 2018 Aalsmeer.pdf (290KB)
pdf 1.6 Bijlage 3 Uniforme administratieve voorwaarden uitvoering werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012).pdf (1.9MB)
pdf 1.6 Bijlage 4a meetinstructie_gebruiksoppervlakte_woningen_2016-01-01.pdf (397KB)
pdf 1.6 Bijlage 4b opnameformulier_gebruiksoppervlakte_2016_01_01.pdf (128KB)
pdf 1.6 Bijlage 5a meetinstructie_bruto_inhoud_woningen_2016-01-01.pdf (339KB)
pdf 1.6 Bijlage 5b opnameformulier_bruto_inhoud_woningen_2016_01_01.pdf (130KB)
pdf 1.7 20171207 Getekende verordening marktgelden 2018.pdf (135KB)
pdf 1.8 20171207 Getekende verordening reclamegelden 2018 bijlage gebied a en b.pdf (658KB)
pdf 1.9 20171207 Getekende verordening roerende woon- en bedrijfsruimten 2018.pdf (310KB)
pdf 1.10 20171207 Getekende verordening toeristenbelasting 2018.pdf (281KB)
pdf 1.11 20171207 Getekende verordening watertoeristenbelasting 2018.pdf (250KB)
pdf 1.12 20171207 Getekende verordening lijkbezorgingsrechten 2018 incl tarieventabel.pdf (968KB)
pdf 1.13 20171207 Getekende verordening precariobelasting 2018.pdf (342KB)
pdf 20171031 Raadsbrief inzake vaststelling belastingverordeningen 2018.pdf (51KB)
pdf 20171205 Memo 75 Beantwoording vraag CDA crematoriumtarieven Zorgvlied in verord.lijkbezorgingsrechten 2018 Aalsmeer.pdf (46KB)
4
HAMERSTUK: Intrekken financiële verordening 2017 (9 februari 2017)
1.Kennisnemen van de noodzaak de financiële verordening van 9 februari 2017 in te trekken.
2.De raad voor te stellen om de financiële verordening 2017 (ex. artikel 212 Gemeentewet) van 9 februari 2017 in te trekken.
5
HAMERSTUK: Vaststellen bestemmingsplan ‘2e herziening Nieuw Oosteinde – Hornweg 315’, vaststellen besluit hogere grenswaarden
7
HAMERSTUK: Verlenging contract rekenkamerfunctie Aalsmeer
8
HAMERSTUK: Wijziging verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2016
9
Position Paper Schiphol
10
Vaststellen bestemmingsplannen ‘5e herziening Woonarken – Uiterweg 93’ en ‘Woonarken – Uiterweg 53’
11
Procesplan Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer-Oost
12
Vaststelling beheersverordening Green park Aalsmeer 2017
pdf 20171207 Getekend rbsl vaststelling beheersverordening Green Park Aalsmeer 2017.pdf (248KB)
pdf 2017-10-25, beheersverordening Green Park Aalsmeer 2017_Bijlage regels.pdf (1.8MB)
pdf 2017-10-25, beheersverordening Green Park Aalsmeer 2017_Regels.pdf (3.1MB)
pdf 2017-10-25, beheersverordening Green Park Aalsmeer 2017_Toelichting.pdf (8.6MB)
pdf blad 1.1 - NL.IMRO.0358.BVGPA246RFHntb-VO01.pdf (390KB)
pdf blad 1.2 - NL.IMRO.0358.BVGPA246RFHntb-VO01.pdf (261KB)
pdf blad 1.3 - NL.IMRO.0358.BVGPA246RFHntb-VO01.pdf (262KB)
pdf blad 1.4 - NL.IMRO.0358.BVGPA246RFHntb-VO01.pdf (266KB)
pdf blad 1.5 - NL.IMRO.0358.BVGPA246RFHntb-VO01.pdf (261KB)
pdf blad 2.1 - NL.IMRO.0358.BVGPA246RFHntb-VO01.pdf (399KB)
pdf blad 2.2 - NL.IMRO.0358.BVGPA246RFHntb-VO01.pdf (275KB)
pdf blad 2.3 - NL.IMRO.0358.BVGPA246RFHntb-VO01.pdf (277KB)
pdf blad 2.4 - NL.IMRO.0358.BVGPA246RFHntb-VO01.pdf (282KB)
pdf blad 2.5 - NL.IMRO.0358.BVGPA246RFHntb-VO01.pdf (276KB)
pdf blad 3.1 - NL.IMRO.0358.BVGPA246RFHntb-VO01.pdf (458KB)
pdf blad 3.2 - NL.IMRO.0358.BVGPA246RFHntb-VO01.pdf (305KB)
pdf blad 3.3 - NL.IMRO.0358.BVGPA246RFHntb-VO01.pdf (310KB)
pdf blad 3.4 - NL.IMRO.0358.BVGPA246RFHntb-VO01.pdf (316KB)
pdf blad 3.5 - NL.IMRO.0358.BVGPA246RFHntb-VO01.pdf (309KB)
pdf blad 4.1 - NL.IMRO.0358.BVGPA246RFHntb-VO01.pdf (1.1MB)
pdf blad 4.2 - NL.IMRO.0358.BVGPA246RFHntb-VO01.pdf (881KB)
pdf blad 4.3 - NL.IMRO.0358.BVGPA246RFHntb-VO01.pdf (886KB)
pdf blad 4.4 - NL.IMRO.0358.BVGPA246RFHntb-VO01.pdf (892KB)
pdf blad 4.5 - NL.IMRO.0358.BVGPA246RFHntb-VO01.pdf (885KB)
pdf 20171130 Memo 72 Beantwoording vragen inzake beheersverordening GPA 2017.pdf (70KB)
13
Najaarsrapportage 2017
14
Agenda Regioraad 12 december 2017
15
Moties Vreemd aan de orde van de dag
16
Vragenkwartier
17
Sluiting