link naar deze pagina

Informatief Beraad - 31 oktober 2013

Locatie: Raadskelder
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 20:00
Voorzitter: Willegen, D. van
Bundel:
pdf Agendabundel (459KB)

1.1.1
Opening Informatief Beraad door de voorzitter, de heer D. van Willegen
1.1.3
Vaststelling agenda
2
Jongerenwerk en Beheer

Toelichting: Het Informatief beraad is gericht op het uitwisselen van informatie m.b.t. de haalbaarheid van de ambities zoals deze zijn geformuleerd in de jeugdnota en de mate van uitvoerbaarheid gelet op de beschikbare budgetten voor het Jongerenwerk en Beheer.