link naar deze pagina

3.Raad (besluitvormend) - 11 juli 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: G.E. Oude Kotte
Toelichting: Dit betreft een extra raadsvergadering waarin een
actualiteitendebat plaatsvindt over de luchthaven Schiphol, de groei en hinder van het vliegverkeer.
Bundel:
pdf Agendabundel (2.2MB)

0.1
Vastgesteld verslag raadsvergadering 11 juli 2019
0.2
Besluitenlijst raadsvergadering 11 juli 2019
0.3
Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt stilgestaan bij het overlijden van de heer B.J. Wegman, ereburger gemeente Aalsmeer
1.1
Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte
1.2
Vaststelling van de agenda
2
Actualiteitendebat over luchthaven Schiphol, de groei en hinder van het vliegverkeer
Portefeuillehouder: R-J.van Duijn
Spreekvolgorde: GL – CDA – VVD – Absoluut Aalsmeer – D66 - PvdA

Op verzoek van de heer Fransen (GL) en mede ondersteund door de fracties van
Absoluut Aalsmeer, CDA, D66 en PvdA vindt er in een extra raadsvergadering een
actualiteitendebat plaats over de luchthaven Schiphol, de groei en hinder van het
vliegverkeer.
3
Sluiting