link naar deze pagina

Raad - 27 maart 2014

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Vonk-Vedder, J.
Bundel:
pdf Agendabundel (5.5MB)

0
Vastgesteld resumé van de raadsvergadering van 27 maart 2014.
1.1
Opening door de voorzitter mevrouw J. Vonk-Vedder
1.2
Vaststelling agenda
2
Beëdiging van de nieuw toegelaten leden van de Raad

Portefeuillehouder: Vonk-Vedder, J.
Overdracht: De behandeling van dit onderwerp is gericht op het afleggen van de eed of de verklaring en de belofte.

Toespraken van:
De voorzitter van de gemeenteraad

Fractievoorzitter van het CDA
Fractievoorzitter van AB
Fractievoorzitter van de VVD
Fractievoorzitter van PACT Aalsmeer
Fractievoorzitter van HAC
3
Sluiting raad