link naar deze pagina

2.Commissie Maatschappij en Bestuur - 13 september 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Willegen van, D.
Toelichting: Deze vergadering betreft een gecombineerde commissie Ruimte & Economie en Maatschappij & Bestuur

0.1
Afsprakenlijst gecombineerde commissievergadering Ruimte&Economie en Maatschappij&Bestuur
1
Opening door de voorzitter, de heer D. van Willegen
2
Vaststelling van de agenda
3
Vrijstelling nachtvluchten op de Aalsmeerbaan
Portefeuillehouder: R.J. van Duijn
Bespreking van dit onderwerp naar aanleiding van het besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat om luchthaven Schiphol tot juni 2019 vrijstelling te verlenen om nachtvluchten op de Aalsmeerbaan te laten plaatsvinden.
4
Besluit omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Oostein-derweg e.o.2005, Oosteinderweg 331-333
5
Verbouwing en uitbreiding Baccarastraat 3 ten behoeve van kinderopvang
6
Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2019 Aalsmeer
7
Algemene plaatselijke verordening 2017
8
Regionale samenwerking
9
Vragenkwartier
10
Sluiting