Gemeenteraad

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 september 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:34
Voorzitter: G. Gerbrandy
Toelichting: Het onderwerp 'Herziening subsidies sociaal cultureel werk (SCW)' is van de agenda gehaald. Er komt t.z.t. een gewijzigd voorstel.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Mededelingen/Afsprakenlijst
3
Vaststellen agenda
4
Besluitenlijsten vorige raadsvergaderingen d.d. 6 en 13 juli en 7 september 2017
4.a
Afschrift brief Plaatselijk Belang Surhuisterveen aan college inzake herplaatsing zitbankjes Feanster Toer
5
Notitie ‘Klaar terwijl u wacht vergunning’
5.a
Vaststelling Verordening geurhinder en veehouderij, gebied Harkema-Drogeham
5.b
Afgifte (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen (vvgb) bouwen/vervangen stal Skieppedrifte 4 Drogeham
6
Dekkingsplan 2.0 Veiligheidsregio Fryslân
7
Nota Frysk taalbelied Achtkarspelen 2017-2021
Het onderwerp is opiniërend behandeld, de besluitvorming is doorgeschoven naar de raadsvergadering van 19 oktober 2017.
7.1
Amendement CDA, PvdA en CU inzake Fryske cultuur - doorgeschoven
7.2
Amendemint FNP oer foarwurd - doorgeschoven
7.3
Amendemint FNP oer funksje-eask - doorgeschoven
7.4
Amendemint FNP oer plaknammen - doorgeschoven
7.5
Amendemint FNP oer skriftlike korrespondinsje - doorgeschoven
7.6
Moasje CDA, FNP en PvdA oer feroarje namme De Scheiding (N358) - doorgeschoven
7.7
Moasje FNP oer LEJA - doorgeschoven
7.8
Moasje FNP oer riedsutstel ynt Frysk - doorgeschoven
8
Sluiting

Vergaderkalender

Welkom op de website van de gemeenteraad

In dit raadsinformatiesysteem (RIS) vindt u alles over de gemeenteraad. In de kalender hiernaast kunt u zowel de komende vergaderingen als eerder gehouden vergaderingen raadplegen. De vergaderstukken voor de eerstvolgende raadsvergadering worden drie weken van tevoren op de site gepubliceerd.