Gemeenteraad

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 7 september 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 17:30
Eindtijd: 19:21
Voorzitter: G. Gerbrandy
Toelichting: Extra raadsvergadering
Algemene documenten:

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen agenda
4
Aanbesteding doelgroepenvervoer Noordoost Fryslân
4.1
Motie alle fracties inzake zorgen over werkgelegenheid en vervoer kwetsbare doelgroepen - aangenomen
4.2
Moasje FNP, GBA en VVD oer oanpassing bestek oanbesteging - ynlutsen
5
Sluiting

Vergaderkalender

Welkom op de website van de gemeenteraad

In dit raadsinformatiesysteem (RIS) vindt u alles over de gemeenteraad. In de kalender hiernaast kunt u zowel de komende vergaderingen als eerder gehouden vergaderingen raadplegen. De vergaderstukken voor de eerstvolgende raadsvergadering worden drie weken van tevoren op de site gepubliceerd.