Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Raad - 2 april 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.J. Gerritsen
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda
3
Ingekomen stukken
3.1
raadsbrieven vanuit B&W
3.2
Ingekomen stukken aan de gemeenteraad
4
Vragenhalfuur
5
Motie treinverbinding Amsterdam - Berlijn
6
Gezamenlijke Europese aanbesteding accountant 2020
7
Herinrichting sportpark Ossenkoppelerhoek
98
Sluiting
99
Besluitenlijst en notulen
100
AANTEKENINGEN