Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Politiek beraad Stad en Ambt Almelo - 30 mei 2017

Locatie: Stad Almelo
Aanvang: 19:45
Eindtijd: 22:15
Voorzitter:
Algemene documenten:

A
Agenda voor Twente
Oordeelsvormend
19.45 – 21.00 uur

De Twentse gemeenten, het bedrijfsleven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen willen samen een regionale agenda opstellen om de Twentse economie te versterken.

In dit politiek beraad wordt het definitieve concept van deze Agenda voor Twente besproken. Het gaat hierbij zowel om de inhoud als om de financiële bijdrage. Op 4 juli neemt de raad een besluit over de deelname aan de Agenda voor Twente.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: dhr. G.W.L. Stork
B
F35 Plesmanweg
Beeldvormend en oordeelsvormend
21.00 – 22.15 uur

Bij de noodzakelijke vervanging van de riolering in de Plesmanweg (tussen Kolthofsingel en Bleskolksingel) doet zich de kans voor om de naastgelegen fietspaden veiliger uit te voeren. Bij de voorbereiding van de tracékeuze zijn/worden de betrokken ondernemers en andere belanghebbenden geraadpleegd via individuele contacten en 2 gezamenlijke bijeenkomsten.

Uit het overleg tot nu toe blijkt, dat verschillend wordt aangekeken tegen de opties voor verbetering van de veiligheid. Naar aanleiding van de tweede bijeenkomst op 18 mei zullen de varianten, die dan vanuit het oogpunt van veiligheid en bereikbaarheid relevant worden geacht aan de raad worden voorgelegd. Hierbij inbegrepen de variant om de huidige situatie te herstellen.

De uitkomsten van dit politieke beraad zijn van belang voor het aansluitend op te stellen raadsvoorstel.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: dhr. M. Zielman