Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Politiek beraad 1 - 15 januari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 20:15
Voorzitter: Mw. Y. Bijenhof
Algemene documenten:

1
VTH-beleid Twente
Beeldvormend
19:30-20:15uur

Almelo participeert in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente. Deelnemers aan een omgevingsdienst zijn wettelijk verplicht om uniform beleid op te stellen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in de omgevingsdienst. Met het operationeel worden van de Omgevingsdienst Twente per 1 januari 2019 wordt het beleid uitgevoerd. In het politiek beraad wordt een toelichting gegeven op dit uniforme VTH-beleid Twente.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Mw. Y. Bijenhof

De opzet van dit politiek beraad is, dat de voorzitter na de korte presentatie, vragen van de fracties zal inventariseren. Maximaal 1 korte en bondige vraag per fractie. Daarna is er gelegenheid voor maximaal 1 vraag per bezoeker. Vervolgens volgt beantwoording van de vragen door de portefeuillehouder.
100
AANTEKENININGEN