Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Politiek beraad 2 - 21 maart 2019

Locatie: Stad Almelo
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:40
Voorzitter: Y. Bijenhof
Bundel:
pdf Agendabundel (11,4MB)
Algemene documenten:

A.1
Uitgebreid politiek beraad programma's
Beeldvormend
19.45-23:00 uur

Op grond van het coalitieakkoord van juni 2018 heeft het college, naast de reeds bestaande programma’s Nieuwstraatkwartier en Omgevingswet, programma’s op het gebied van Zorg, Duurzaamheid, Binnenstad, Economie & Participatie en Veiligheid opgesteld.

Het doel van de bijeenkomst is de raad te informeren over de stand van zaken van de verschillende programma’s en hierover van gedachten te wisselen, zodat deze input meegenomen kan worden bij het komen tot definitieve programmacontracten. Aandachtpunten daarbij zijn het proces, de doelen en de beoogde maatschappelijke effecten. De voor de programma’s opgestelde concept-programmacontracten worden donderdag 21 maart 2019 gepubliceerd.

De uitkomst van het politiek beraad en de hoofdlijnen van de programma’s inclusief financiële consequenties worden opgenomen in de Perspectiefnota. Volgens planning ontvangt de raad de Perspectiefnota op 17 mei 2019 en is er op 18 juni 2019 een politiek beraad. De besluitvorming over de perspectiefnota in de raad is voorzien op 27 juni 2019.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Mw. Y. Bijenhof
A.2
Binnenstad
A.3
Duurzaamheid
A.4
Economie en Participatie
A.5
Veiligheid
A.6
Zorg
A.7
Nieuwstraatkwartier
A.8
Omgevingswet