Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Raad - 15 januari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A.J. Gerritsen
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda
3
Ingekomen stukken
3.1
raadsbrieven vanuit B&W
3.2
aan de gemeenteraad
4
Vaststellen notulen
5
Vragenhalfuur
6
Benoeming vicevoorzitter gemeenteraad
7
Benoeming leden vertegenwoordiging AB EUREGIO
8
Herzien besluit fase 3 Sportbedrijf
Aangehouden
9
Advisering Commissariaat voor de Media om St. Lokale Omroep Almelo aan te wijzen als lokale publieke media-instelling
98
Sluiting
99
Besluitenlijst en notulen
100
Aankondiging aanvraag Interpellatiedebat
110
Aantekeningen