Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Politiek beraad 2 - 10 december 2019

Locatie: 2. Stad Almelo
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: I.A.M. ten Seldam
Algemene documenten:

1
Uitvoering Participatiewet
Programma economie en participatie
Beeldvormend
19:30 – 21:00 uur (Stad&Ambt)

De gemeente Almelo verstrekt op dit moment ongeveer 2600 bijstandsuitkeringen. Het college van burgemeester en wethouders wil met de gemeenteraad spreken over de inzet, ontwikkelingen en vooruitzichten rondom het verstrekken van deze uitkeringen.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Mw. I. ten Seldam
2
Slotrapportage 2019
Planning en control cyclus
Oordeelsvormend
21:00 – 22:00 uur (Stad&Ambt)

Met de slotrapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting 2019. Daarmee wordt de raad in staat gesteld zijn controlerende taak uit te voeren op basis van de financiële kaders die zijn gesteld in de programmabegroting 2019. Deze rapportage gaat over de eerste 10 maanden van 2019 met een doorkijk naar het einde van het jaar.

Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Dhr. J. Wiertz

- De stukken volgen uiterlijk donderdag 5 december 2019.