Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Besluitenlijst College B&W - 9 mei 2017

Locatie: B&W kamer
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 10:30
Voorzitter: A.J. Gerritsen
Bundel:
pdf Agendabundel (14,1MB)

0.0.1
De besluitenlijst van B&W d.d. 9 mei 2017
pdf 00Besluitenlijst BW d.d. 9 mei 2017 (59076).pdf (194KB)
pdf B1.1 BW (5766) Stand van zaken jaarverantwoording 2017.pdf (218KB)
pdf B1.1 RB (4284) Stand van zaken jaarverantwoording 2017.pdf (683KB)
pdf B1.1a BW (BO5771) Opleggen last onder bestuursdwang Beeklustlaan 21a.pdf (221KB)
pdf B1.2 BW (5755) Raadsbrief besluitvorming AVA Twence Holding B.V. en vervolgproces.pdf (220KB)
pdf B1.2 RB (4285) Raadsbrief besluitvorming AVA Twence Holding B.V. en vervolgproces.pdf (83KB)
pdf B1.3 BW (5751) beantwoording vragen minimapartij over Almelo Pas.pdf (213KB)
pdf B1.3 UIT (75594) beantwoording vragen minimapartij over Almelo Pas.pdf (72KB)
pdf B1.4 BW (SE5748) raadsvragen over sloop Parallelweg.pdf (215KB)
pdf B1.4 RB-UIT (4282) raadsvragen over sloop Parallelweg.pdf (56KB)
pdf B1.5 BW (5743) brief aan kabinetsformateur onderschrijving Jongerenmanifest duurzaamheid.pdf (217KB)
pdf B1.6 BW (5742) Raadstoezegging onderzoek mogelijkheden precariobelasting op netwerken.pdf (225KB)
pdf B1.6 RB (4109) Raadstoezegging onderzoek mogelijkheden precariobelasting op netwerken.pdf (135KB)
pdf B1.7 BW (5723) Huurverhoging per 1 juli 2017.pdf (214KB)
pdf B1.8 BW (5722) bestuurlijke overdracht van openbare school voor speciaal onderwijs.pdf (227KB)
pdf B1.8 RB (4251) bestuurlijke overdracht van openbare school voor speciaal onderwijs.pdf (45KB)
pdf B1.8 UIT (75439) bestuurlijke overdracht van openbare school voor speciaal onderwijs.pdf (53KB)
pdf B1.9 BW (5719) Beantwoording vragen vastgestelde kaders Wet Markt en Overheid.pdf (229KB)
pdf B1.9 UIT (75352) Beantwoording vragen vastgestelde kaders Wet Markt en Overheid.pdf (59KB)
pdf B1.10 BW (5701) Jaarverslag 2016 bezwaarschriftencommissie.pdf (294KB)
pdf B1.10 RB (4271)) Jaarverslag 2016 bezwaarschriftencommissie.pdf (46KB)
pdf B1.10 int (58855) Jaarverslag 2016.pdf (121KB)
pdf B1.11 BW (5692) jaarverslag klachten 2016.pdf (156KB)
pdf B1.11 RB (4278) jaarverslag klachten 2016.pdf (60KB)
pdf B1.11 int (58594) Klachtenjaarverslag 2016.pdf (139KB)
pdf B1.12 BW (5762) raadsvragen mobiliteitsplan Binnenstad noord.pdf (64KB)
pdf B1.12 RB-UIT (4288) raadsvragen mobiliteitsplan Binnenstad noord.pdf (133KB)
pdf C1.1 BW (5736) Beantwoording vragen fractie LAS.pdf (215KB)
pdf C1.1 UIT (75641) Beantwoording vragen fractie LAS.pdf (67KB)
pdf C1.2 BW (5734) Schriftelijke vragen Democraten.nu inzake de verslaglegging aangaande welzijnsorganisaties en ‘Almelo Doet Mee'.pdf (295KB)
pdf C1.2 UIT (75487) Schriftelijke vragen Democraten.nu inzake de verslaglegging aangaande welzijnsorganisaties en ‘Almelo Doet Mee'.pdf (53KB)
pdf C1.4 BW (5647) Vaststellen tarieven sportaccommodaties seizoen 2017-2018.pdf (234KB)
pdf C1.5 BW (5626) Beleidsregel boete Participatiewet.pdf (220KB)
pdf C1.5 UIT (58221) Beleidsregel boete Participatiewet.pdf (82KB)
pdf C1.6 BW (5595) Ontwerpbestemmingsplan Agaatstraat Het Weggeler Noord.pdf (220KB)
pdf C1.6 RB-UIT (58631) Ontwerpbestemmingsplan Agaatstraat Het Weggeler Noord.pdf (344KB)
pdf C1.7 BW (5752) Jaarrekening en begroting verbonden partijen.pdf (302KB)
pdf C1.7 int (33713) Jaarrekening en begroting verbonden partijen.pdf (1,6MB)
pdf C1.7 int (58893) Oplegmemo begrotingen verbonden partijen 2018.pdf (745KB)
pdf C1.7 int (58895) Oplegmemo jaarrekeningen 2016.pdf (599KB)
pdf C1.7 RB (4295) Jaarrekening en begroting verbonden partijen.pdf (164KB)
pdf C2.1 BW (5729) Rapport Nederlands Jeugdinstituut.pdf (292KB)
pdf C2.1 RB (4256) Rapport Nederlands Jeugdinstituut.pdf (51KB)
pdf C2.1 INK (79334) Eindrapportage NJI laatste versie.pdf (2,3MB)
pdf C2.2 BW (SL5645) Conclusies en vervolg ontwikkeling Soweco.pdf (239KB)
pdf C2.2 RB (4215) Conclusies en vervolg ontwikkeling Soweco.pdf (50KB)
pdf C2.3 BW (SL5700) Inspectierapport sociale wijkteams.pdf (219KB)
pdf C2.3 RB (4234) Inspectierapport sociale wijkteams.pdf (97KB)
pdf C4.1.1 BW (5744) Beantwoording schriftelijke vragen LAS oninbaar verklaren vordering.pdf (309KB)
pdf C4.1.1 UIT (57736) Beantwoording schriftelijke vragen LAS oninbaar verklaren vordering.pdf (214KB)
pdf C4.5.2 BW (SL5673) Scholenfusie.pdf (245KB)
pdf C4.7.1 BW (5737) Aanwijzing sociaal rechercheurs als toezichthouder rechtmatigheid Wmo 2015..pdf (230KB)
pdf C4.8.2 BW (5712) Uitvoering motie CDA en ChristenUnie betreffende alternatief olieafvalwaterzuivering.pdf (222KB)
pdf C4.8.2 RB (4240) Uitvoering motie CDA en ChristenUnie betreffende alternatief olieafvalwaterzuivering.pdf (62KB)
pdf C4.9.1 BW (SE5713) Buitengerechtelijke ontbinding overeenkomst Prosyn I.pdf (236KB)
pdf C4.9.1 RB (4177) Buitengerechtelijke ontbinding overeenkomst Prosyn I.pdf (47KB)
pdf C4.9.1 RB (4274) Partiële herzieningStructuurplan Almelo Noordflank.pdf (50KB)
pdf C4.9.1 BW (5730) Partiële herzieningStructuurplan Almelo Noordflank.pdf (229KB)