Gemeente Almelo

Home 

link naar deze pagina

Politiek beraad raadzaal - 16 oktober 2018

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M. Zielman
Algemene documenten:

1
Motiemarkt
19.00-21.00 uur

Heb je een goed idee voor Almelo? Of weet je hoe het anders kan in de stad? Kom dan dinsdagavond 16 oktober naar de motiemarkt in het stadhuis. Je kunt je idee dan presenteren aan de leden van de gemeenteraad. Je kunt ook komen als je zelf geen idee presenteert maar met raadsleden in gesprek wilt. Meer weten of aanmelden kan via raadsgriffie@almelo.nl.

Als je idee door één of meerdere raadsleden wordt ondersteund, kan je idee om worden gezet in een motie. Een motie is een nieuw voorstel van de raad aan het college. De motie kan worden ingediend tijdens de raadsvergadering over de begroting op donderdag 1 november 2018. In de begroting staat wat de gemeente het komende jaar wil bereiken, wat zij daarvoor gaat doen en wat het mag kosten.
2
Concept meerjarenprogramma begroting 2019
beeldvormend

21:00-23:00 uur

Op 1 november 2018 debatteert de raad over de concept-programmabegroting 2019. Ter voorbereiding hierop is dit politiek beraad gepland.
De programmabegroting 2019 geeft antwoord op de vraag: wat willen we bereiken, wat gaat we daarvoor doen en wat mag dat kosten? Vaste onderdelen van de begroting zijn daarom het programmaplan en de financiële basisbegroting.
Tijdens dit politiek beraad licht het college de concept-programmabegroting 2019 toe. Vervolgens gaan de raadsleden met elkaar in gesprek over vraagstukken om elkaars meningen te verkennen. Ook is er gelegenheid voor raadsleden om het college politieke vragen te stellen.
Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.

Voorzitter: Dhr. Zielman
pdf Programmabegroting 2019 - raadsvoorstel (202KB)
pdf Programmabegroting 2019 (2MB)
pdf Programmabegroting 2019 - persconferentie - 28-09-2018 persbericht .docx (446KB)
pdf Programmabegroting 2019 - persconferentie - 28-09-2018 presentatie.pptx (417KB)
pdf Belastingverordeningen 2019 - Raadsvoorstel.pdf (328KB)
pdf Belastingverordeningen 2019 - Bijlage 1 - Verordening begraafplaatsrechten 2019.pdf (449KB)
pdf Belastingverordeningen 2019 - Bijlage 2 - Verordening haven-kade- en opslag-gelden 2019.pdf (453KB)
pdf Belastingverordeningen 2019 - Bijlage 3 - Verordening havengeld jachthaven Almelo centrum en overig liggeld 2019.pdf (237KB)
pdf Belastingverordeningen 2019 - Bijlage 4 - Verordening hondenbelasting 2019.pdf (216KB)
pdf Belastingverordeningen 2019 - Bijlage 5 - Legesverordening 2019.pdf (642KB)
pdf Belastingverordeningen 2019 - Bijlage 6 -Verordening onroerende zaakbelastingen 2019.pdf (219KB)
pdf Belastingverordeningen 2019 - Bijlage 7 -Verordening toeristenbelasting 2019.pdf (321KB)
pdf Belastingverordeningen 2019 - Bijlage 8 -Verordening Precariobelasting 2019.pdf (340KB)
pdf Belastingverordeningen 2019 - Bijlage 9 -Verordening parkeerbelastingen 2019.pdf (28KB)
pdf Belastingverordeningen 2019 - Bijlage 10 -Verordening reclamebelasting 2019.pdf (612KB)
pdf Belastingverordeningen 2019 - Bijlage 11 -Verordening reinigingsheffingen 2019.pdf (236KB)
pdf Belastingverordeningen 2019 - Bijlage 12 - Verordening rioolheffing 2019.pdf (236KB)
pdf Belastingverordeningen 2019 - Bijlage 13 - Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019.pdf (37KB)