link naar deze pagina

Overige bijeenkomsten - 25 maart 2019

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk
Toelichting: N.B. Ingang via oude raadhuis.

Toelichting op de onderzoeken toegepast zand
N.B. Dit is een informatieavond ten behoeve van de raads- en commissieleden om zich goed voor te kunnen bereiden op de bespreking van de onderzoeken. Het betreft een toelichting op de onderzoeken door de onderzoekers zelf. Er vindt deze avond geen politieke bespreking plaats. Die is gepland in een extra raadsvergadering op 11 april.
Het is dus geen reguliere commissievergadering, zodat er geen gelegenheid is voor inspraak of meepraten door anderen dan raads- en commissieleden. De bijeenkomst is echter wel openbaar, zodat belangstellenden mee kunnen luisteren. De bijeenkomst is ook via de webcast te volgen.

Globaal programma:
1. 19:30-20:15 Toelichting RoyalHaskoningDHV (Edwin de Baat) op het onderzoek naar de locaties en kwaliteit van het toegepaste zand.
Gelegenheid voor vragen van raads- en commissieleden.
2. 20:15-21:00 Toelichting BMC (Joris Stok) op het onderzoek naar de uitvoering van het Besluit bodemkwaliteit.
Gelegenheid voor vragen van raads- en commissieleden.
3. 21:00 tot uiterlijk 22:00 uur: gelegenheid voor de raads- en commissieleden voor het stellen van aanvullende technische vragen 1 op 1 aan de onderzoekers van RoyalHaskoningDHV, Arcadis en BMC. (Dit deel vindt dus niet plenair plaats, maar in groepjes per onderzoeksbureau.)

Hieronder zijn de rapportages bijgevoegd.
N.B. Tijdens deze bijeenkomst worden uitsluitend de rapportages van RoyalHaskoningDHV en BMC toegelicht. Volledigheidshalve is ook het raadsvoorstel en de ‘interne rapportage’ (bijlage 4) bijgevoegd; bespreking daarvan vindt plaats in de raadsvergadering op 11 april.