link naar deze pagina

Gemeenteraad - 18 maart 2021

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester J.J. Luteijn

1
Opening
1.2
Vaststellen agenda
1.3
Vaststellen besluitenlijst
1.4
Ingekomen en uitgaande stukken
pdf Ingekomen stukken.docx (34KB)
pdf A-1 Brief Stichting Leven met de Aarde inzake Wereldovershootday d.d. 28-1-21.pdf (708KB)
pdf A-2 Motie gemeenteraad Hof van Twente inzake Huishoudelijke Ondersteuning d.d. 19-1-21.pdf (279KB)
pdf A-3 Brief Comité Dierennoodhulp inzake zorg voor buitendieren bij sneeuw en vorst d.d. 9-2-21.pdf (82KB)
pdf A-4 Brief Erfgoedver Heemschut inzake aanvraag gem monumentenstatus kerkelijk complex Vhz d.d. 18-2-21.pdf (178KB)
pdf A-5 Raadsinformatiebrief VGGM inzake ontwikkelingen ambulancezorg d.d. 18-02-2021.pdf (441KB)
pdf A-6 Brief Regio Foodvalley inzake Regionale Ruimtelijke Verkenning d.d. 5-2-21 .pdf (5.6MB)
pdf A-7 Brief Buurtcomité Behoud Pastoriebos reactie op memo's college d.d. 22-2-21.pdf (72KB)
pdf A-8 Brief Buurtcomité Behoud Pastoriebos verzoek weigering appartementen Kerkstraat d.d. 22-2-21.pdf (68KB)
pdf B-1.1 Besluit B&W inzake Lokaal Uitvoeringsplan Geweld in Afhankelijkheidsrelaties d.d. 2-2-21.pdf (850KB)
pdf B-1.8 Besluit B&W inzake behoefteonderzoek Voortgezet Onderwijs d.d. 9-2-21.pdf (177KB)
pdf B-1.13 Besluit B&W inzake evaluatie en vervolg reiskoffer (leerlingenvervoer) d.d. 16-2-21.pdf (213KB)
pdf B-1.20 Raadsinformatiebrief burgemeester inzake Covid 19 d.d. 19-2-21.pdf (3.3MB)
pdf B-1.21 Besluit B&W inzake 3e Jeugdrapportage Werkprogramma Jeugd 2019-2021 d.d. 23-2-21.pdf (350KB)
pdf B-1.22 Besluit B&W inzake Samenwerking sociale samenhang in Oldenbarneveld d.d. 23-2-21.pdf (87KB)
pdf B-2.11 Besluit B&W inzake behoefteonderzoek railterminal d.d. 16-2-21 (5.6MB)
pdf B-2.12 Besluit B&W inzake ondersteuningsmaatregelen bedrijven i.v.m. corona d.d. 16-2-21.pdf (301KB)
pdf B-2.14 Besluit B&W inzake tijdelijke voorfinanciering Valleihopper d.d. 16-2-21.pdf (63KB)
pdf B-2.19 Brief B&W aan Kon. Horeca Nederland inzake ondersteuningsmaatregelen d.d. 5-2-21.pdf (822KB)
pdf B-3.2 Besluit B&W inzake 13e Rappportage faseren en doseren woningbouw d.d. 2-2-21.pdf (1.2MB)
pdf B-3.6 Memo B&W inzake handhavingszaken 2020 d.d.9-2-21.pdf (243KB)
pdf B-3.9 Besluit B&W inzake borgstelling ckv Spirit d.d. 9-2-21.pdf (91KB)
pdf B-3.15 Besluit B&W inzake Uitvoeringsprogramma OddV 2021 d.d. 16-2-21.pdf (1.5MB)
pdf B-3.17 Besluit B&W inzake evaluatie energievisie 2020 en uitvoeringsprogramma 2021d.d. 16-2-21.pdf (1.3MB)
pdf B-3.23 Besluit B&W inzake Tussenevaluatie PvA klimaatadaptatie d.d. 23-2-21.pdf (162KB)
pdf B-3.25 Besluit B&W inzake Prestatieovereenkomst Wonen 2021-2025 d.d. 16-2-21.pdf (1.6MB)
pdf B-4.3 Memo B&W inzake svz Arhi-procedure Scherpenzeel d.d. 2-2-21.pdf (146KB)
pdf B-4.7 Besluit B&W inzake svz Arhi-procedure Scherpenzeel;herindelingsontwerp d.d. 9-2-21.pdf (339KB)
pdf B-4.10 Memo B&W inzake Arhi-toezicht d.d. 16-2-21.pdf (3.6MB)
pdf B-4.16 Memo B&W inzake jaarverslag Functionaris Gegevensbescherming 2020 d.d. 16-2-21.pdf (238KB)
pdf B-4.18 Memo B&W inzake informatie svz Arhi-procedure Scherpenzeel d.d. 18-2-21.pdf (193KB)
pdf C-1 A Verzoek Stichting NOWschool om opneming in het Plan voor scholen d.d. 1-2-21.pdf (1.4MB)
pdf C-1 B Brief B&W aan Stichting NOW school inzake opneming in plan van scholen d.d. 23-2-21 (122KB)
pdf C-2 A Brief van Barneveldse musea inzake coronanoodsteun voor culturele organisaties d.d. 27-1-21.pdf (160KB)
pdf C-2 B Brief B&W aan Barneveldse musea inzake coronanoodsteun d.d. 9-2-21.pdf (394KB)
pdf F-1 Initiatiefvoorstel Lokaal Belang Zienswijze herindeling Scherpenzeel-Barneveld d.d. 16-2-21.pdf (99KB)
2
Meningsvorming
De voorstellen staan bij punt 3 Besluitvorming (blok 1).
2.x
Pauze
3
Besluitvorming (blok 1)
Dit zijn voorstellen die eerder op de agenda voor meningsvorming zijn geagendeerd.
4
Besluitvorming (blok 2)
Dit zijn voorstellen die -na bespreking in de commissies- rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.
5
Besluitvorming (blok 3)
Dit zijn voorstellen die (zonder commissiebehandeling) rechtstreeks voor besluitvorming worden geagendeerd.
6
Sluiting