link naar deze pagina

Commissie Bestuur - 2 juni 2020

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:15
Voorzitter: De heer H.K. Buitenhuis
Toelichting: Deze vergadering is openbaar, maar i.v.m. coronavoorschriften is de raadzaal niet toegankelijk voor publiek, behalve aangemelde insprekers. Insprekers kunnen zich melden tot donderdag 28 mei. Publiek kan de vergadering live en achteraf volgen via www.barneveld.nl/live.

1 19:30
Opening
2 19:30
Raadsagenda: Strategieplan grondstoffen 2020-2024
Uitgenodigd: de verenigingen die aan de oud-papier regeling deelnemen en wethouder A.H. van de Burgwal
3 20:30
Pauze/wisseling
4 20:45
Coronamonitor
Uitgenodigd:  wethouder A.H. van de Burgwal en wethouder P.J.T. van Daalen
5 21:45
Pauze/wisseling
6 22:00
Raadsagenda: Begroting 2021-2023 De Valleihopper
Uitgenodigd: wethouder A. de Kruijf
7 22:15
Hamerstukken
Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering. Dit voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 17 juni 2020.
7.a
Raadsagenda: Maandrapportage april 2020
8 22:15
Rondvraag
9 22:15
Sluiting