link naar deze pagina

Commissie Bestuur - 7 april 2020

Locatie: n.v.t.
Aanvang: 00:00
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: n.v.t.
Toelichting: Deze vergadering gaat niet door in verband met de Corona-maatregelen. Over de hieronder genoemde onderwerpen wordt alleen een schriftelijke vragenronde gehouden. De vragen van de raadsleden en antwoorden van het college worden 9 april rond 17:00 uur gepubliceerd bij de betreffende onderwerpen. De raadsvoorstellen worden geagendeerd in de (digitale) raadsvergadering van 22 april.

1
Raadsvoorstel: Bestemmingsplan “Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest”
Portefeuillehouder: wethouder A. de Kruijf.
pdf Vragen fracties en antwoorden college.docx (19KB)
pdf Inspraakreactie Bouwcie Protestantse Gem Barneveld op BP Gr v Prinstererlaan.pdf (330KB)
pdf Inspraakreactie hr Wagelaar op BP Gr v Prinstererlaan (13KB)
pdf Raadsvoorstel 538 Bestemmingsplan Groen van Prinstererlaan I.pdf (93KB)
pdf 200207 Nota zienswijzen GvP 2.docx (72KB)
pdf Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest_Regels.pdf (2.7MB)
pdf Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest_Regels_Bijlage 1 Voorwaardelijke verplichting.pdf (895KB)
pdf Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest_Toelichting.pdf (8.7MB)
pdf Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest_Toelichting_Bijlage 1 Archeologisch onderzoek, Transect, mei 2019.pdf (5.8MB)
pdf Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest_Toelichting_Bijlage 2 Ecologisch onderzoek, Blom Ecologie, april 2019.pdf (1.7MB)
pdf Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest_Toelichting_Bijlage 4 Akoestisch onderzoek, Windmill, april 2019.pdf (1.2MB)
pdf Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest_Toelichting_Bijlage 5 Bodemonderzoek, Linge Milieu, april 2019.pdf (17.2MB)
pdf Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest_Toelichting_Bijlage 7 Nota inspraak en overleg.pdf (235KB)
pdf Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest_Toelichting_Bijlage 8 Nota zienswijzen.pdf (167KB)
pdf Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest_Toelichting_Bijlage 7 Nota inspraak en overleg.pdf (235KB)
pdf Groen van Prinstererlaan I, partiële herziening Barneveld-Noordwest_Toelichting_Bijlage 3 Nader onderzoek huismus en vleermuis, AgROM, november 2019.pdf (1.8MB)
pdf Plankaart_VASTSTELLEN.pdf (366KB)
pdf Raadsbesluit 538.pdf (41KB)
2
Memo van B&W inzake Dorpshuis De Wardborg
Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 maart  2020 stond (B-3.23) is geagendeerd op verzoek van de fracties van de VVD en Lokaal Belang.
De VVD wil graag in gesprek met het college om te kijken of het contract (dat loopt tot en met 2029) halverwege geëvalueerd kan worden m.b.t. de gemaakte kosten en tevredenheid in de samenleving (in Garderen).
Lokaal Belang is blij met en heeft bewondering voor de initiatieven in Garderen. LB wil graag een toekomstbestendige aanpak met zekerheden voor het behoud van het dorpshuis, zoals bijvoorbeeld een vangnet. Onlangs stelde LB hier in de rondvraag vragen over, maar deze zijn met de beschikbare informatie niet beantwoord.

Portefeuillehouder: wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.
3
Besluit van B&W inzake het dienstverleningsconcept.
Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 maart 2020 stond (B-4.13) is geagendeerd op verzoek van de fractie van de VVD. Zij wil graag in gesprek met het college over de gemaakte keuzes in dit dienstverleningsconcept.

Portefeuillehouder: wethouder A.H. van de Burgwal.
4
Besluit van B&W inzake Evaluatie jaarwisseling.
Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 maart 2020 stond (B-3.9) is geagendeerd op verzoek van de fractie van de ChristenUnie. Zij vraagt zich af welke maatregelen het college neemt om vuurwerkoverlast tegen te gaan en liefst te verbieden. Wordt er een centrale show georganiseerd? Worden er vuurwerkvrije zones ingezet en/of uitgebreid?

Portefeuillehouder: burgemeester J.W.A. van Dijk.
5
Besluit van B&W inzake Beheer en Onderhoud van wegen kwaliteitsrapportage.
Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 5 februari 2020 stond (B-3.18) is geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang. Zij maakt zich zorgen over de achterblijvende kwaliteit van de wegen en de oorzaken daarvan. LB wil een basis-kwaliteit voor alle wegen in de gemeente aangezien dit bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Daarnaast wil zij in gesprek over de keuzes van het college.

Portefeuillehouder: wethouder A.H. van de Burgwal.
6
Hamerstukken:
Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich "insprekers"  melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering. Dit voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 22 april 2020.
6a
Raadsvoorstel betreffende vaststelling bestemmingsplan "Koudhoornseweg II" in Garderen (RO-Cus)
Portefeuillehouder: wethouder A. de Kruijf.
6b
Raadsvoorstel Wijziging verordening winkeltijden.
Portefeuillehouder: wethouder A. de Kruijf.
6c
Maandrapportage februari 2020.
7
Rondvraag.