link naar deze pagina

Commissie Bestuur - 2 april 2019

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:15
Voorzitter: De heer S.J. Lasscher
Algemene documenten:

1 19:30
Opening
2 19:30
Raadsagenda: Veiligheidsstrategie 2019-2022 en Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022
Uitgenodigd: burgemeester J.W.A. van Dijk.
3 19:45
Evaluatie van de jaarwisseling 2018-2019
Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 6 maart 2019 stond (B-3.9) is geagendeerd op verzoek van de fracties van de SGP en Pro'98. Deze fracties willen graag bespreken hoe overlast (ook door fijnstof) en vernieling kan afnemen.

Uitgenodigd: burgemeester J.W.A. van Dijk.
4 20:05
Budget Koningsdag 2019
Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 6 maart 2019 stond (B-2.17) is geagendeerd op verzoek van de fractie van de VVD. Deze fractie wil graag horen hoe meetbaar het te doneren bedrag is.

Uitgenodigd: burgemeester J.W.A. van Dijk.
5 20:25
Raadsagenda: Motie over financiële steun aan de Voedselbank.
Deze motie is ingediend door de fractie van Lokaal Belang tijdens de raadsvergadering van 6 maart 2019. De motie staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 april 2019.

Uitgenodigd: Stichting Hulp aan elkaar en wethouder A.H. v.d. Burgwal.
6 21:10
Hamerstukken
De voorstellen onder dit agendapunt worden niet inhoudelijk besproken, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. De fracties kunnen dit tot uiterlijk de dinsdagochtend voor de commissievergadering vragen. De voorstellen worden vervolgens ter besluitvorming geagendeerd in de volgende raadsvergadering.
6.a 21:10
Raadsagenda: Bestemmingsplan Anthonie Fokkerstraat-Achterveldseweg (in Barneveld)
Uitgenodigd: wethouder A. de Kruijf.
7 21:10
Rondvraag
8 21:15
Sluiting