link naar deze pagina

Commissie Grondgebied - 14 mei 2020

Locatie: www.barneveld.nl/live
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:45
Voorzitter: De heer S.J. Lasscher
Toelichting: Deze vergadering wordt online gehouden. Publiek kan de vergadering live en achteraf volgen via de webcast: www.barneveld.nl/live.
Algemene documenten:

01 19:30
Opening
02 19:30
Raadsagenda: Bestemmingsplan Bloemendal I (Barneveld-Noord).
Uitgenodigd: indieners van zienswijzen en wethouder A.de Kruijf.
pdf Raadsvoorstel 609 Bestemmingsplan Bloemendal I (Barneveld-Noord).pdf (97KB)
pdf Bijlage 1 Nota zienswijzen.docx (2.1MB)
pdf Bijlage 2 Staat van wijzigingen.pdf (85KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting.pdf (9.2MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 1 Aanvraag omgevingsvergunning kap (2019).pdf (137KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 2 Aanvraag omgevingsvergunning kap kaart (2019).pdf (1.6MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 3 Advies boommarter (2016).pdf (395KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 4 Advies veiligheid VGGM (2018).pdf (333KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 5 Archeologisch onderzoek (2018).pdf (26.5MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 6 Beeldkwaliteitsplan (2020).pdf (10.6MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 7 Berekening geur Nijkerkerweg 125 (2019).pdf (4.2MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 8 Berekening stikstofemissie aanlegfase 1 (2019).pdf (594KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 9 Berekening stikstofemissie aanlegfase 2 (2019).pdf (594KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 10 Berekening stikstofemissie gebruiksfase (2019).pdf (851KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 11 Bodemonderzoek (2017).pdf (9.1MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 12 Boom Effect Analyse (2019).pdf (6.1MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 13 Ecologisch onderzoek statusrapport (2019).pdf (1.2MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 14 Geluidscontouren verkeerslawaai (2018).pdf (2.6MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 15 Grens bebouwde kom (2019).pdf (6.3MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 16 Groene ontwikkelingszone (2019).pdf (632KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 17 Kabels & leidingen (2018).pdf (330KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 18 Kapmelding Wnb (2019).pdf (128KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 19 Kapmelding Wnb kaart (2019).pdf (5.1MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 20 Masterplan Barneveld-Noord (2017).pdf (9.8MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 21 Masterplan watersysteem (2018).pdf (14.4MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 22 Natuurtoets Barneveld-Noord (2016).pdf (2.7MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 23 Natuurvriendelijk bouwen en inrichten (2019).pdf (1.3MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 24 Nota inspraak en overleg (2018).pdf (811KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 25 Nota zienswijzen (2020).pdf (401KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 26 Onderzoek duurzame energienetten (2018).pdf (2.2MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 27 Onderzoek luchtkwaliteit (2020).pdf (1016KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 28 Onderzoek milieuzonering geluid (2019).pdf (5.6MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 29 Onderzoek stikstofemissies (2019).pdf (333KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 30 Onderzoek Wet Geluidhinder (2020).pdf (4MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 31 Quickscan ecologie Nijkerkerweg (2019).pdf (2.4MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 32 Stedenbouwkundig plan (2018).pdf (547KB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 33 Verantwoording groepsrisicoberekening LPG-station (2020).pdf (1.4MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 34 Verkennend bodem- en asbestonderzoek (2019).pdf (12.4MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 35 Verkennend bodemonderzoek Nijkerkerweg (2020).pdf (10.5MB)
pdf Bloemendal I_Toelichting_Bijlage 36 Waterhuishouding- en rioleringsplan (2019).pdf (9.5MB)
pdf Bloemendal I_Verbeelding.pdf (944KB)
pdf Bloemendal I_Regels.pdf (2.9MB)
pdf Bloemendal I_Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen (2015).pdf (1.2MB)
pdf Bloemendal I_Regels_Bijlage 2 Inrichtingsplan hagen (2020).pdf (726KB)
pdf Bloemendal I_Regels_Bijlage 3 Inrichtingsplan geluidschermen (2020).pdf (530KB)
pdf Technische vragen en antwoorden CDA.pdf (121KB)
pdf Technische vragen en antwoorden CU.pdf (118KB)
pdf Technische vragen en antwoorden VVD.pdf (116KB)
pdf Technische vragen en antwoorden LB.docx (14KB)
pdf 200410 College (besluit hogere waarden geluid Wgh) (002).pdf hoort bij vragen en antwoorden LB (2MB)
pdf Technsche vragen en antwoorden LB 2.pdf (152KB)
pdf Raadsbesluit 609.pdf (56KB)
03 20:00
Raadsagenda: Bestemmingsplan “Damweg II, partiële herziening Buitengebied 2012” (locatie Damweg 53 in Zwartebroek).
Uitgenodigd: indieners van zienswijzen en wethouder A. de Kruijf.
04 20:15
Raadsagenda: Bestemmingsplan “Garderbroekerweg XXI, partiële herziening Buitengebied 2012” (locaties Garderbroekerweg 136/136A en 173 in Kootwijkerbroek).
Uitgenodigd: indieners van zienswijzen en wethouder A. de Kruijf.
05 20:30
Raadsagenda: Bestemmingsplan Grenscorrecties (Buitengebied).
Uitgenodigd: indieners van zienswijzen en wethouder A. de Kruijf.
pdf Raadsvoorstel 615 Bestemmingsplan grenscorrecties.pdf (92KB)
pdf bijlage 1 Nota zienswijzen bestemmingsplan Grenscorrecties.pdf (144KB)
pdf bijlage 2 Staat van wijzigingen.pdf (11KB)
pdf Grenscorrecties_Toelichting.pdf (11.1MB)
pdf Grenscorrecties_Toelichting_Bijlage 1 Nota inspraak en overleg bestemmingsplan _Grenscorrecties_.pdf (670KB)
pdf Grenscorrecties_Toelichting_Bijlage 2 Nota zienswijzen bestemmingsplan _Grenscorrecties_.pdf (144KB)
pdf Grenscorrecties_Regels.pdf (3.5MB)
pdf Grenscorrecties_Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen 2015.pdf (1.2MB)
pdf Grenscorrecties_Regels_Bijlage 2 Lijst Kleinschalige bedrijfsactiviteiten.pdf (60KB)
pdf Grenscorrecties_Regels_Bijlage 3 Staat van Bedrijfsactiviteiten.pdf (401KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied A-koperweg -0003-4-plot.pdf (372KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied B-Koperweg ten noorden van16 -0003-4-plot.pdf (301KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied C-Rubensstraat-0003-4-plot.pdf (338KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied D-Prinsenweg-0003-4-plot.pdf (347KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied E-Hunnenweg-0003-4-plot.pdf (341KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied F-Damweg81 -0003-4-plot.pdf (305KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied G-Zelderseweg 27-29-0003-4-plot.pdf (358KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied H-Zelderseweg grensbeloop, ten oosten van Diepenrustweg 2-0003-4-plot.pdf (389KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied I-De Kelis 12-14-0003-4-plot.pdf (318KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied J- Appelseweg grensbeloop -0003-4-plot.pdf (289KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied K-Noordenweg naast 41-0003-4--plot.pdf (374KB)
pdf 1462-BP-Deelgebied L-Meentweg -0003-4-plot.pdf (287KB)
pdf SCAN CIE GG BESTEMNNINGSPLAN GRENSCORRECTIES BUITENGEBIED, technische vragen en antwoorden CDA.pdf (866KB)
pdf Raadsbesluit 615.pdf (38KB)
06 20:35
Pauze.
07 20:45
Hamerstukken:
Deze voorstellen worden alleen besproken indien zich - uiterlijk dinsdagochtend 12 mei - insprekers melden of op verzoek van een fractie.
07a 20:45
Raadsagenda: Bestemmingsplan Valkseweg XXI partiele herziening Buitengebied 2012.
07b
Raadsagenda: Bestemmingsplan Valkseweg XXII partiele herziening Buitengebied 2012
07c
Raadsagenda: Bestemmingsplan “Aardgastransportleiding Terschuur, partiële herziening Buitengebied 2012”.
08 20:45
Besluit van B&W inzake Omgevingsvisie Barneveld-Centrum.
Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 22 april2020 stond (B3.3) is geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang. Een mooi, aantrekkelijk Barneveld-centrum vindt Lokaal Belang zeer waardevol. Bijvoorbeeld de aanpak van de Kampstraat: verbetering van deze poort naar het centrum, een wens van inwoners, ondernemers en LB. Hoe gaan wij dat doen? Plaatselijk Belang Barneveld heeft daar interessante ideeën over en LB wil graag met hen en andere betrokkenen in gesprek om zodoende tijdig input te kunnen geven op proces en inhoud.

Uitgenodigd: wethouder A. de Kruijf.

Klik op de volgende link om de bestanden te downloaden
https://secure.barneveld.nl/FileCap/download.jsp?id=7PWvnuC7qLK8DA7VLh3r76WUL&email=r.druten-vanmarm@barneveld.nl
08a 21:15
wisseling commissieleden
09 21:20
Besluit van B&W inzake Faseren en doseren woningbouw.
Agenderen namens Pro:

Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 22 april 2020 stond ( B- 3.22) is geagendeerd op verzoek van de fractie van Pro'98.  Gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt vindt Pro’98 het wenselijk dat de gemeenteraad met de bespreking van de rapportage faseren en doseren in de commissie de vinger aan de pols houdt.
10 21:40
Rondvraag
11 21:45
Sluiting