link naar deze pagina

Raadstafel - 6 december 2023

Locatie: gemeentehuis Barneveld, bedrijfsrestaurant
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: De heer T. den Boon
Toelichting: Doel van de raadstafel over coffeeshopbeleid is om goed geïnformeerd te worden, zodat de raadsleden die aan het gesprek participeren de nieuwe inzichten mee kunnen nemen in de discussie over het huidige beleid en de mogelijke totstandkoming van nieuw beleid.
Algemene documenten:

1
Opening/welkom
Raadsleden willen af en toe in een informele vorm een open gesprek voeren met belanghebbenden. Op verzoek van de fractie van PRO’98 heeft de raad besloten om een raadstafelgesprek te houden voor het onderwerp coffeeshopbeleid. Voor dit raadstafelgesprek worden diverse belanghebbenden, betrokkenen en deskundigen uitgenodigd. Het gesprek is openbaar, maar het wordt niet uitgezonden via de webcast.

Voor dit raadstafelgesprek zijn uitgenodigd:

\- Edwin Bax uitbater van coffeeshop in Zwijndrecht (De Ambassade)
\- Coffeeshophouder uit Ede (niet aanwezig)
\- Woordvoerder politie Barneveld; heer Smit
\- GGD (inzicht in cijfers); mevrouw Terpstra en mevrouw Hesselmans
\- Iriszorg (preventie en middelengebruik); mevrouw Meijer
\- Trimbos instituut (kenniscentrum drank- en drugs i.r.t. gezondheid); niet aanwezig
\- Jongerenwerker Barneveld/teamleider stichting Connect; de heer Palm, teamleider
\- projectleider OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving), heet nu WISE; de heer Schuurman
\- beleidsmedewerker andere gemeente (ervaringen m.b.t. vergelijkbare opzet coffeeshop); niet aanwezig
\- Coördinator Gezonde Leefstijl Akkoord gemeente Barneveld bij stichting Connect; de heer Peelen 
\- jongerenraad; de heren Likkel (voorzitter) en Evink (secretaris)
2
Raadstafelgesprek coffeeshopbeleid
Aanleiding voor de raadsrafel is de ingekomen mail “Coffeeshop nieuw stijl” (bijlage). Pro ’98 is van mening dat huidige coffeeshopbeleid van de gemeente Barneveld is verouderd. Het past niet meer bij deze tijd, waarbij het gebruik van cannabis en wiet, algemeen geaccepteerd is. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een coffeeshop juist kan bijdragen aan de veiligheid in de samenleving. Ten eerste omdat bij toestanden er sneller gehandhaafd kan worden, ten tweede omdat het taboe doorbroken wordt. Dit heeft als gevolg dat het zichtbaarder is wanneer er hulpverlening nodig is.

De vorm van ondernemen in de vorm van een stichting, zoals omschreven in ‘coffeeshop nieuwe stijl’ spreekt Pro ’98 aan, omdat het bijdraagt aan een maatschappelijk doel en zet daarnaast winsten in voor goede doelen, zorg en ontwikkeling.


Het gesprek gaat over wat deze nieuwe manier van ondernemen voor Barneveld zou kunnen betekenen. Daarbij wordt ook het huidige coffeeshopbeleid besproken en informatie opgehaald over welke alternatieven er zijn.

Het raadstafelgesprek vindt plaats langs de volgende thema’s:
1\. Uitleg coffeeshopbeleid nieuwe stijl – door de heer Bax
2\. Barneveld in beeld – cijfers over gezondheid, door GGD (mevrouw Terpstra en mevrouw Hesselmans)
3\. Achtergrondinformatie ondermijning en veiligheid – door politie (de heer Smit)
4\. Drugs in relatie tot gezondheid
a. Effect op gezondheid – door Iriszorg (mevrouw Meijer)
b. Effecten coffeeshop in de omgeving – Iriszorg (mevrouw Meijer), WISE (projectleider de heer Schuurman) en politie

Ieder thema wordt ingeleid door een korte inleiding door de deskundige(n).
Vervolgens kunnen vragen gesteld worden, ook aan de overige deelnemers/genodigden en vindt, per thema, het gesprek plaats.

Aan de agenda is achtergrondinformatie toegevoegd over het huidige (nul)beleid van de gemeente Barneveld, zie memo Raadstafelgesprek over coffeeshopbeleid.
3
Afsluiting/vervolg
Van de bijeenkomst wordt een beknopte samenvatting gemaakt. Die wordt aan de agenda toegevoegd.