link naar deze pagina

Commissie Bestuur - 24 september 2019

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:10
Voorzitter: De heer H. Brul

1 19:30
Opening
2 19:30
Raadsagenda: Participatie in Barneveld
In april 2018 heeft het presidium de raadswerkgroep Participatie ingesteld. Er zijn bezoeken gebracht aan participatieprojecten in andere gemeenten om leerervaringen op te doen. Ook heeft de werkgroep onderzoek laten doen naar de praktijk van participatie in de gemeente Barneveld zelf. De bevindingen en aanbevelingen die hieruit voortkomen, zijn opgenomen in de notitie Participatie in Barneveld.

Uitgenodigd: de raadswerkgroep Participatie en wethouder A.H. v.d. Burgwal.
3 20:15
Besluit van b&w inzake Pilot gebiedsregisseur
Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 10 juli 2019 stond (B-4.10) is geagendeerd op verzoek van de fractie van Burger Initiatief. Deze fractie vindt het erg jammer dat er nog geen gebiedsregisseur is en wil horen hoe we zo snel mogelijk met dit project verder kunnen.

Uitgenodigd: wethouder A.H. v.d. Burgwal.
4 20:25
Raadsagenda: Startnotitie Integrale Visie Netwerksamenleving
Uitgenodigd: wethouder A.H. v.d. Burgwal.
Documenten volgen z.s.m.

5 20:45
Toepassing woningtarief OZB voor sportaccommodaties
Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 10 juli 2019 stond (B-4.4) is geagendeerd op verzoek van de fractie van de VVD. De VVD wil graag in gesprek over verdere differentiatie van de OZB.

Uitgenodigd: wethouder A.H. v.d. Burgwal.
6 21:00
Pauze
7 21:10
Raadsagenda: Ketenbeleid gemeente Barneveld (komt te vervallen - memo volgt).
Uitgenodigd: burgemeester J.W.A. van Dijk.
8 21:40
Raadsagenda: Motie onafhankelijk voorzitter bezwarencommissie
Uitgenodigd: wethouder P.J.T. van Daalen
9 22:10
Hamerstukken
De voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend voor de commissievergadering. Deze voorstellen worden ter besluitvorming geagendeerd in de raadsvergadering van 9 oktober.
9.a 22:10
Raadsagenda: Herbenoeming plaatsvervangend voorzitters van de commissie behandeling bezwaarschriften bij de raad
Uitgenodigd: wethouder A.H. v.d. Burgwal.
9.b 22:10
Raadsagenda: Maandrapportage augustus 2019
Stukken worden z.s.m. toegevoegd.

Uitgenodigd: wethouder A.H. v.d. Burgwal.
10 22:10
Rondvraag
11 22:10
Sluiting