link naar deze pagina

Gemeenteraad - 1 maart 2011

Locatie: Raadszaal gemeentehuis Barneveld
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: Burgemeester mr. J.A.M.L. Houben

1
Opening.
2
Vaststellen agenda.
3
Notulen 14 december 2010.
4
Ingekomen en uitgaande stukken.
pdf 04 Ingekomen en uitgaande stukken.pdf (84KB)
pdf A-01 Brief Gelderse Milieufederatie inzake lawaaisporten.pdf (299KB)
pdf A-02 Motie gemeente Renswoude inzake gemeentelijke herindeling.pdf (618KB)
pdf A-05 Brief VNG inzake onderhandelingen bestuursakkoord.pdf (658KB)
pdf B-01 Besluit inzake prijzen uitgifte van grond 2011.pdf (1.6MB)
pdf B-02 Besluit locatiekeuze zwembad Voorthuizen.pdf (836KB)
pdf B-03 Besluit uitgangspunten en richtlijnen voor budgetcyclus 2011.pdf (5.3MB)
pdf B-04 Besluit good governance 2010.pdf (1.6MB)
pdf B-05 Besluit voortgangsrapportage OWB, OCJS en projectenpool.pdf (413KB)
pdf B-06 Verschillen MJRA - conceptraadsagenda.pdf (683KB)
pdf B-07 Memo burgemeester inzake jaarcijfers politie 2010.pdf (16KB)
pdf B-07 1. Gegevens 2010 gemeente Barneveld.pdf (11KB)
pdf B-07 2. Gegevens 2010 kern Barneveld.pdf (11KB)
pdf B-07 3. Gegevens 2010 kern De Glind.pdf (10KB)
pdf B-07 4. Gegevens 2010 kern Garderen.pdf (12KB)
pdf B-07 5. Gegevens 2010 kern Kootwijk.pdf (10KB)
pdf B-07 6. Gegevens 2010 kern Kootwijkwijkerbroek.pdf (10KB)
pdf B-07 7. Gegevens 2010 kern Stroe.pdf (10KB)
pdf B-07 8. Gegevens 2010 kern Terschuur.pdf (10KB)
pdf B-07 9. Gegevens 2010 kern Voorthuizen.pdf (11KB)
pdf B-07 10. Gegevens 2010 kern Zwartebroek.pdf (10KB)
pdf B-08 Besluit evaluatie jaarwisseling 2010-2011.pdf (1.3MB)
pdf B-09 Besluit afbouw subsidie Molukse Stichting Batu Tjapeu.pdf (2.1MB)
pdf B-10 Besluit reactie college rapport 'kracht en kwetsbaarheid'.pdf (1.2MB)
pdf B-11 Besluit beantwoording vragen Pro'98 cie. Samenleving 01-12-2011 inzake Puurveense Molen.pdf (929KB)
pdf B-12 Besluit dynamisch begrotingsbeeld.pdf (683KB)
pdf B-13 memo evaluatie stroomlijning van besluitvorming bij planherziening en afwijzingen.pdf (695KB)
pdf C-01 Brief Wijkplatform Voorthuizen Centrum inzake bouw appartementen.pdf (1.2MB)
pdf C-02 Brief inzake vergunning megavarkensbedrijf Krumselaarseweg (v.d. Top).pdf (5.3MB)
pdf D-01 Brief PCO Gelderse Vallei bekostiging nieuwe basisschool.pdf (931KB)
pdf D-02 Zienswijze Vinkelaar I (Prorail).pdf (569KB)
pdf D-03 Zienswijze Hunnenweg II (Bos).pdf (359KB)
pdf D-04 Brief St. Hervormde Scholen De Drieslag bekostiging nieuwe basisschool.pdf (992KB)
pdf E-01 Bezwaarschrift Mouw Hoedliggers B.V..pdf (532KB)
pdf F-01 Bestemmingsplan Rondweg I_collegebesluit.pdf (502KB)
pdf F-01 Bestemmingsplan Rondweg I_raadsvoorstel.pdf (48KB)
pdf F-01 Bestemmingsplan Rondweg I_raadsbesluit.pdf (9KB)
pdf F-02 Bestemmingsplan Stationsweg X_collegevoorstel.pdf (461KB)
pdf F-02 Bestemmingsplan Stationsweg X_raadsvoorstel.pdf (76KB)
pdf F-02 Bestemmingsplan Stationsweg X_raadsbesluit.pdf (24KB)
pdf F-03 Bestemmingsplan Oud Milligenseweg IV, gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Buitengebied 2000_collegevoorstel.pdf (521KB)
pdf F-03 Bestemmingsplan Oud Milligenseweg IV, gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Buitengebied 2000_raadsvoorstel.pdf (47KB)
pdf F-03 Bestemmingsplan Oud Milligenseweg IV, gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Buitengebied 2000_raadsbesluit.pdf (6KB)
pdf F-04 Afwijzing verzoek om bestemmingsplanwijziging voor locatie naast Stationsweg 139 te Barneveld_collegevoorstel.pdf (420KB)
pdf F-04 Afwijzing verzoek om bestemmingsplanwijziging voor locatie naast Stationsweg 139 te Barneveld_raadsvoorstel.pdf (69KB)
pdf F-04 Afwijzing verzoek om bestemmingsplanwijziging voor locatie naast Stationsweg 139 te Barneveld_raadsbesluit.pdf (6KB)
pdf F-05 Bestemmingsplan Valkseweg IX_collegevoorstel.pdf (778KB)
pdf F-05 Bestemmingsplan Valkseweg IX_raadsvoorstel.pdf (47KB)
pdf F-05 Bestemmingsplan Valkseweg IX_raadsbesluit.pdf (8KB)
pdf F-06 Wijziging Tarieventabel leges 2011_collegevoorstel = raadsvoorstel.pdf (525KB)
pdf F-06 Wijziging Tarieventabel leges 2011_raadsbesluit.pdf (178KB)
pdf F-06 Wijziging Tarieventabel leges 2011_overzicht wijzigingen.pdf (1.7MB)
5
Integraal Gemeentelijk Veiligheidsplan.
6
Bestemmingsplan Harselaar Driehoek.
7
Bestemmingsplan Bijschoterweg I.
8
Bestemmingsplan Esvelderweg II.
9
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2011.
10
Beleidsplan Beheer en Onderhoud Wegen 2011-2015.
11
Groenstructuurplan.
12
Motie vreemd aan de agenda: Decentralisatie Jeugdzorg (van provincie) naar gemeenten.
13
Sluiting.