link naar deze pagina

Gemeenteraad - 7 juni 2017

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Barneveld
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Notulen 24 mei 2017
4
Ingekomen en uitgaande stukken
5
Ontwerp-Kadernota 2018-2021 (Informatie 1e deel).
pdf Raadsvoorstel.docx (381KB)
pdf Ontwerp Kadernota 2018-2021.pdf (828KB)
pdf Kadernota 2018-2021 definitieve versie.pdf (1.3MB)
pdf Raadsbesluit_Gewijzigd door aangenomen Amendement 1 van Pro'98 en BI.docx (533KB)
pdf 1. AANGENOMEN Amendement_Pro98;BI_C_Duurzaamheid.doc (579KB)
pdf 2. AANGENOMEN Motie_Pro98;BI;CDA-D-Tijdelijke parkeerontheffing.doc (493KB)
pdf 3.STEMMEN STAKEN Motie_Pro98;BI-A-Groenvoorzieningen.doc (499KB)
pdf 4. VERWORPEN AANGEPAST Motie_Pro98;BI-B-Lijst beschermde bomen_bomenregister.doc (461KB)
pdf 5. AANGENOMEN Motie_Pro98;CDA;SGP-E-Oostelijke rondweg.doc (548KB)
pdf 6.AANGENOMEN Motie_SGP;CDA_Lobby knooppunt Het Ei.docx (373KB)
pdf 7.AANGENOMEN Motie_SGP;PRO;CDA;BI_ Lobby Prorail.docx (400KB)
pdf 8.AANGENOMEN Motie_SGP;PRO;CU;CDA;BI_ Sanering asbestdaken.docx (415KB)
pdf 10. AANGENOMEN Motie_SGP_Bijeenkomst Preventieve jeugdhulp.docx (362KB)
pdf 11.INGETROKKEN Motie_SGP_Druk woningbouwmarkt.docx (339KB)
pdf 12. INGETROKKEN Motie_BI;CDA;FractievdBrink_Denktank Omgevingswet.docx (463KB)
pdf 13. INGETROKKEN Motie_BI;CU_Informeren omwonenden bij omgevingsvergunning.docx (356KB)
pdf 19. INGETROKKEN Motie_BI_Familiegroepsplan.docx (351KB)
pdf 20. INGETROKKEN Motie_BI_Schoolzwemmen.docx (406KB)
pdf 21. AANGENOMEN Motie_BI;SGP_Aanleunwoningen bij gezinshuizen (Gezinsmantelzorg).docx (485KB)
pdf 14. AANGENOMEN Motie_CU;VVD_C_ Fietsoversteek Lunterseweg Hertenspoor.doc (275KB)
pdf 15. INGETROKKEN Motie_CU_A_Reductie reclamefolders.docx (380KB)
pdf 16.AANGENOMEN Motie_CU;SGP;PRO_B_Plaatsen picknickbanken.docx (416KB)
pdf 17. VERWORPEN AANGEPAST_ Motie_CU_ D_ Spoedzoekers.docx (259KB)
pdf 22. AANGENOMEN AANGEPAST Motie_VVD;CDA;PRO;BI;CU_ Denksportcentrum.doc (395KB)
pdf 23. STEMMEN STAKEN AANGEPAST Motie_CDA;BI;PRO_Onafhankelijk voorzitter bezwarencie.docx (405KB)
pdf 24.AANGENOMEN Motie_CDA;SGP_Breedband Buitengebied.docx (340KB)
pdf 25. INGETROKKEN Motie_CDA;SGP_Parkeerdruk en flexibele inrichting openbare ruimte.docx (290KB)
6
Schorsing voor (college)overleg.
6.x.5
Ontwerp-Kadernota 2018-2021 (Informatie 2e deel).
7
Schorsing voor fractieoverleg.
7.x.5
Ontwerp-Kadernota 2018-2021 (Meningsvorming).
8
Schorsing voor fractieoverleg.
8.x.5
Ontwerp-Kadernota 2018-2021 (Besluitvorming).
9
Sluiting.