link naar deze pagina

Commissie Grondgebied - 6 april 2017

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Barneveld
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:05
Voorzitter: De heer H. Schuring

1
19.30 uur: Opening.
2
19.30 - 19.50 uur: Raadsagenda: Verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving.
Uitgenodigd: portefeuillehouder wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.
3
19.50 - 20.25 uur: Interimbeleid Luchtkwaliteit.
Dit stuk, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 1 februari 2017 stond (B-3.20) is geagendeerd op verzoek van de fractie van de ChristenUnie en Fractie Van den Brink. Zij willen het gesprek voeren om duidelijk te krijgen of er nu voldoende helderheid is om ├╝berhaupt interimbeleid vast te stellen. Dan gaat het om de meetmethode voor fijnstof en ammoniak: de technieken daarvoor en de rol van de biologische sector.

Uitgenodigd: portefeuillehouders wethouder D.J. Dorrestijn-Taal en wethouder A. de Kruijf.
4
20.25 - 20.45 uur: Evaluatie Groenstructuurplan.
Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 22 maart 2017 stond, B-3.8, is geagendeerd op verzoek van de fracties van Pro98, de ChristenUnie, BI en de VVD.
Pro98 ziet in het Groenstructuurplan verwijzingen naar bomen en plantenbakken, maar mist een visie op uitbreiding en versterking van de gemeentelijke groenstructuur. Zij had o.a. verwacht het "groene rondje" terug te kunnen vinden. Pro98 wil in de commissie nadenken over bijvoorbeeld percentages of kaders voor groen in nieuwe projecten, onder andere zou zij dat in master- en bestemmingsplannen willen opnemen.
De ChristenUnie wil graag spreken over de uitvoering en de resultaten in de afgelopen jaren.
BI wil graag bij nieuwbouwprojecten over de percentages spreken en over de invulling van het groen.
De VVD wil het groenstructuurplan eveneens graag bespreken.

Uitgenodigd: portefeuillehouder wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.
5
20.45- 21.05 uur: Uitvoeringsprogramma (e) Dienstverlening 2017.
Dit besluit, dat op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 22 maart 2017 stond, B-4.15, is geagendeerd op verzoek van de fractie van Pro98. Zij wil de doelstellingen en het ambitieniveau bespreken.

Uitgenodigd: portefeuillehouder wethouder D.J. Dorrestijn-Taal.
6
21.05-21.15 uur: Pauze.
7
21.15 -21.35 uur: Raadsagenda: Verklaring van geen bedenkingen Projectafwijkingsbesluit Vinkekampweg 10 te Kootwijkerbroek.
Uitgenodigd: portefeuillehouder wethouder A. de Kruijf.
8
21.35 - 22.05 uur: Stand van zaken Regio FoodValley vanuit intergemeentelijke raadscommissie FoodValley en het Regiobestuur.
Uitgenodigd: wethouder A. de Kruijf (Barneveldse vertegenwoordiger regiobestuur FoodValley, de raadsleden mevrouw J.A.G.M. van den Wildenberg en de heer J. van der Tang (Barneveldse vertegenwoordigers intergemeentelijke raadscommissie FoodValley en het Regiobestuur en de heer G. Boeve (directeur Regio FoodValley).
9
22.05 uur: Rondvraag.
10
Sluiting.