link naar deze pagina

Gemeenteraad - 13 december 2017

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Barneveld
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:50
Voorzitter: Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Notulen van de raadsvergadering van 8 november 2017
4
Ingekomen en uitgaande stukken
pdf Ingekomen en uitgaande stukken.docx (292KB)
pdf A-1 Circulaire Ministerie Biza inzake geïndexeerde bedragen (onkosten)vergoeding politieke ambtsdragers.pdf (3.2MB)
pdf A-3 Brief Citisens inzake stemhulp.pdf (54KB)
pdf A-4 Bezwaar gemeente Apeldoorn tegen datum referendum.pdf (221KB)
pdf A-5 Raadsinformatiebrief Permar.pdf (427KB)
pdf A-6 Brief IZI Solutions Breng het stembureau naar jongeren.pdf (246KB)
pdf A-7 Rapport Toezicht en Handhaving Kinderopvang.pdf (740KB)
pdf A-8 Brief Provincie Gelderland inzake Herbenoeming burgemeester.pdf (448KB)
pdf B-1.1 Memo B&W inzake Trajecten statushouders.pdf (5.5MB)
pdf B-1.2 Besluit B&W inzake Kansen voor alle Kinderen.pdf (1.3MB)
pdf B-1.3 Besluit B&W inzake Budgetbijstelling sociaal domein.pdf (1.1MB)
pdf B-1.4 Besluit B&W inzake 3e Liquidatiemonitor Permar WS.pdf (851KB)
pdf B-1.7 Besluit B&W inzake Benoeming lid Adviesraad Sociaal Domein.pdf (549KB)
pdf B-1.10 Besluit B&W inzake Opheffen geheimhouding Liquidatieplan Permar WS.pdf (347KB)
pdf B-1.12 Besluit B&W inzake Informeren Wsw-,edewerkers Permar over wijziging dienstverband.pdf (792KB)
pdf B-2.14 Besluit B&W inzake het Jaarplan 2018 van de Regio FoodValley.pdf (2.9MB)
pdf B-2.19 Besluit B&W inzake bijdrage pluimveehouders i.v.m. fipronilcrisis.pdf (1.7MB)
pdf B-2.20 Besluit B&W inzake Onderzoek extra markt op zaterdag.pdf (11.3MB)
pdf B-3.6 Memo Functieprofiel bestuursleden Muziek Theater Barneveld.pdf (128KB)
pdf B-3.8 Besluit B&W inzake Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptie.pdf (2.5MB)
pdf B-3.9 Besluit B&W inzake Regionale woonagenda Werken aan kwaliteit RFV.pdf (18.4MB)
pdf B-3.11 Besluit B&W inzake Memo verdringingsvraagstuk woningmarkt Barneveld.pdf (222KB)
pdf B-3.13 Besluit B&W inzake Startbijdrage Duurzame Energie Barneveld (DEB).pdf (1.2MB)
pdf B-3.15 Besluit B&W inzake Notitie Betaalbaarheid wonen in Barneveld.pdf (2.8MB)
pdf B-3.16 Besluit B&W inzake Evaluatie speelruimtebeleidsplan.pdf (7.2MB)
pdf B-3.17 Besluit B&W inzake Governance Schaffelaartheater.pdf (27.2MB)
pdf B-3.18 Besluit B&W inzake Evaluatie gevelzitplaatsen.pdf (1.4MB)
pdf B-3.21 Besluit B&W inzake Vaststelling uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening.pdf (1.3MB)
pdf B-3.22 Besluit B&W inzake Instemming voortzetten afvalverwerkingsovereenkomst.pdf (8.8MB)
pdf B-3.23 Besluit B&W inzake rapport Woonwagenbewoner zoekt standplaats.pdf (21.4MB)
pdf B-4.5 Memo werkbezoek Denemarken door FoodValleydelegatie.pdf (81KB)
pdf D-1 Begroting 2018 van Eem Vallei Educatief.pdf (2MB)
pdf F-1A Maandrapportage oktober 2017.pdf (711KB)
pdf F-2 Voorstel betreffende extra dotatie duurzaamheidsleningen.pdf (275KB)
5
Benoeming raadsgriffier.
5.x.9
Gebiedsvisie functieveranderingswoningen. (Meningsvorming).
5.x.10
Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort. (Meningsvorming).
5.x.11
Menukaart Regio FoodValley. (Meningsvorming).
5.x.13
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). (Meningsvorming).
5.x.22
Pauze
6
Bestemmingsplan Wolweg II. (Besluitvorming).
7
Bestemmingsplan Essenerweg XV, partiele herziening Buitengebied 2012. (Besluitvorming).
8
Proces invoering Omgevingswet: Aanpak omgevingsvisie & betrokkenheid raad. (Besluitvorming).
9
Gebiedsvisie functieveranderingswoningen. (Besluitvorming).
10
Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort. (Besluitvorming).
11
Menukaart Regio FoodValley. (Besluitvorming).
12
Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur gemeente Barneveld. (Besluitvorming).
13
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). (Besluitvorming).
14
Zesde wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening Barneveld. (Besluitvorming).
14.x.15
Onderzoek naar mogelijke locaties voor plaatsing van windturbines. (Meningsvorming).
14.x.18
Bestemmingsplan Harselaar Centraal 2017. (Meningsvorming).
14.x.23
Pauze
15
Onderzoek naar mogelijke locaties voor plaatsing van windturbines. (Besluitvorming).
16
Vaststellen Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Barneveld. (Besluitvorming).
17
Wensen en bedenkingen-procedure koopovereenkomst Schaffelaarbos bv. (Besluitvorming).
18
Bestemmingsplan Harselaar Centraal 2017. (Besluitvorming).
Bijlage 13 ligt ter inzage. Dit bestand is te groot om in I-babs toe te voegen.
pdf Bijlage 1_Staat van wijzigingen.pdf (129KB)
pdf Raadsvoorstel.pdf (203KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Regels.pdf (2.3MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Regels_Bijlage 1 Nota Parkeernormen (2015).pdf (1.2MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Regels_Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijventerrein.pdf (304KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting.pdf (4.6MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 1 Akoestisch onderzoek (2017).pdf (1.7MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 2 Archeologisch vooronderzoek (2008).pdf (927KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 3 Beeldkwaliteit referentiebeelden (2017).pdf (3.7MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 4 Bodemsanering (2015).pdf (92KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 5 Bodemsanering evaluatie (2016).pdf (4.2MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 6 Bodem - wijziging saneringsplan riool (2017).pdf (432KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 7 Bodem - notitie overleg sanering (2017).pdf (413KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 8 Bodem - wijziging sanering (2017).pdf (812KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 9 Bodem - instemming saneringsplan fase 2 (2016).pdf (1.4MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 10 Bodem - AX22F RAP20161020 (2016).pdf (2.2MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 11 Bodem - Instemming ER-fase1 (2016).pdf (106KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 12 Bodem - AX22E RAP20160225 (2016).pdf (4.3MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 14 Bodem - goedkeuring wijziging sp in fasen (2015).pdf (83KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 15 Bodem - AX22E BRF20151009 (2015).pdf (595KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 16 Bodem - AX22E NOT20150623 (2015).pdf (1.2MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 17 Bodem - InstWijzSP, goedkeuring wijziging (2014).pdf (80KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 18 Bodem - wijziging saneringsplan incl opm (2014).pdf (1.6MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 19 Bodem - AX22D RAP20140520 (2014).pdf (415KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 20 Bodem - AX22D RAP20140414 (2014).pdf (2.7MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 21 Bodem - AX22D NOT20140312 (2014).pdf (47KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 22 Bodem - AX22D RAP20140109-V2 (2014).pdf (1.2MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 23 Bodem - AX22D-Beschikking instemming SP (2014).pdf (1.4MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 24 Bodem - AX22D-behandelingsbericht-Gelderland (2014).pdf (101KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 25 Bodem - AX22D RAP20140206-SP-2edef (2014).pdf (3.1MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 26 Bodem - Beschikking E&S-barneveld (2013 ).pdf (1.4MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 27 Bodem - P12M0043 rapport definitief (2012).pdf (6.7MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 28 Bodem - 2011-11 Goedkeuring BUS-evaluatie (2011).pdf (162KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 29 Bodem - AX22A RAP20110808 (A) (2011).pdf (3.6MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 30 Bodem - AX22A RAP20110808_1 (C) (2011).pdf (11.9MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 31 Bodem - Rapport P11M0118 (2011).pdf (1MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 32 Bodem - BUS-melding 1 (2011).pdf (18.5MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 33 Bodem - BUS-melding (2011).pdf (23.9MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 34 Bodem - Partijkeuring aangevoerde grond (2011).pdf (3.9MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 35 Bodem - Toestemming onttrekking (2011).pdf (470KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 36 Bodem - Partijkeuring gronddepot Nijkerkerweg (2009).pdf (2.5MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 37 Bodem - M06-103 N02_1 rapport (2009).pdf (1.2MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 38 Bodem - beschikking SP deellocatie A (2009).pdf (746KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 39 Bodem - AX22a.meldingsform nazorg.def (2009).pdf (411KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 40 Bodem - Toestemming lozing (2009).pdf (1.4MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 41 Bodem - Saneringsplan Baron van Nagellstraat 152-1 (2009).pdf (10.1MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 42 Bodem - Saneringsplan Harselaarseweg (2008).pdf (5.8MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 43 Bodem - notitie bodemkwaliteit Harselaar Centraal M6.069.05 (2008).pdf (1.5MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 44 Bodem - RAP M06-103.2 vml aerosolfabriek (2006).pdf (9MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 45 Bodem - RAP M06-103.1 middendeel (2006).pdf (2.8MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 46 Bodem - Evaluatie nuts Harselaarseweg (2005).pdf (5.5MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 47 Bodem - evaluatie calamiteit Harselaarseweg (2005).pdf (1.9MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 48 Bodem - NUTS-trace Deelsaneringsplan (2005).pdf (132KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 49 Bodem - Deelsaneringsplan Harselaarseweg nuts (2005).pdf (1.8MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 50 Bodem - Actualisatie-onderzoek (2004).pdf (9.7MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 51 Bodem - Baron van Nagellstraat 154 nader bodemonderzoek (2002).pdf (7MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 52 Bodem - Baron van Nagellstraat 152-1, 154, 158 en 158-1 (2001).pdf (10.4MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 53 Bodem - BO-POS-7326_B v Nagellstraat 146, Barneveld (1998).pdf (4.7MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 54 Bodem - BO-POS-8257_Harselaarseweg 2, Barneveld_001 (1997).pdf (5.1MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 55 Bodem - BO-POS-8257_Harselaarseweg 16, Barneveld_002 (1996).pdf (826KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 56 Bodem - BO-POS-7326_Baron van Nagellstraat 154, Barneveld_001 (1996).pdf (9MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 57 Bodem - BO_Baron_van_Nagellstraat_107-190_M94-243 (1994).pdf (6.4MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 58 Bodem - BO-POS-8257_Harselaarseweg 16, Barneveld_001 (1993).pdf (5.2MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 59 Bodem - BO_Baron_v_Nagellstraat_154 (1992).pdf (1.7MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 60 Bodemkwaliteit - overzicht onderbouwing (2017).pdf (630KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 61 Geuronderzoek (2017).pdf (4MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 62 Klic melding (2015).pdf (3.4MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 63 Kruispuntberekening (2017).pdf (803KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 64 Luchtkwaliteits- en depositieonderzoek (2017).pdf (4MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 65 Onderzoek explosieven (2011).pdf (1.6MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 66 Onderzoek explosieven (2015).pdf (922KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 67 Overzichtstekening restverontreiniging bodemsanering (2017).pdf (154KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 68 Schetsontwerp (2017).pdf (545KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 69 Stikstofdepositieberekening (2017).pdf (1.9MB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Toelichting_Bijlage 70 Verkeersafwikkeling (2017).pdf (435KB)
pdf Harselaar-Centraal 2017_Verbeelding.pdf (242KB)
pdf Raadsbesluit.pdf (112KB)
19
Aanvulling raadsbesluit vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang in het kader van de Wet Markt en Overheid. (Besluitvorming).
20
Verordening leges 2018 met de daarbij behorende tarieventabel. (Besluitvorming).
21
Sluiting