link naar deze pagina

Commissie Grondgebied - 23 juni 2022

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: De heer G.H. Kevelam
Toelichting: Deze vergadering is openbaar en toegankelijk voor publiek, dat van harte welkom is om de vergadering fysiek bij te wonen.  U kunt de vergadering ook live en achteraf volgen via www.barneveld.nl/raad

1 19:30
Opening
2 19:30
Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley
Dit is een regionaal onderwerp, om de raad te informeren en om een eerste reflectie te geven op de verder te volgen strategie.
Hierbij wordt vooraf een presentatie gegeven door de heer Doornbos van Regio Foodvalley. Vervolgens wordt de commissie gevraagd om te reflecteren op de in de brief gestelde vragen:

* Herkent u de opgaven die zijn beschreven voor Foodvalley-Noord, Foodvalley-Zuid en de Veluwe?
* Mist u opgaven die juist wél belangrijk zijn om uitvoering te kunnen geven aan de Verstedelijkings-strategie Arnhem Nijmegen Foodvalley?
* Waar moeten wij in dat verband rekening mee houden?

Uitgenodigd: wethouder B. Wijnne
3 20:30
Raadsagenda: Herstelplan gemeentelijk deel Pastoriebos
Voorstel voor een budget en participatie proces voor de ontwikkeling en uitvoering van een herstelplan voor het gemeentelijk deel van het Pastorie- en sparrenbos in Voorthuizen.

Uitgenodigd: wethouder M.H.J. Pluimers
4 20:55
Hamerstukken
Voorstellen onder dit agendapunt worden niet besproken in de commissie, tenzij zich insprekers melden of een of meer fracties alsnog bespreking vragen. Dit kan worden gemeld tot uiterlijk 10 uur de dinsdagochtend vóór de commissievergadering.
4.a
Raadsagenda: Bestemmingsplan De Spil II, partiële herziening Kootwijkerbroek-Stroe in Kootwijkerbroek
Op het perceel aan De Spil 39 in Kootwijkerbroek bestond al de mogelijkheid een bedrijfswoning te
realiseren. Initiatiefnemer wenst deze anders te situeren dan dat was toegestaan. Voorliggend plan maakt
deze andere situering mogelijk. Tegen het plan zijn geen zienswijzen ingediend.
4.b
Raadsagenda: Bestemmingsplan Harskamperweg-Oosterbrinkweg (Kootwijkerbroek)
Er is een verzoek ingediend om een niet-agrarisch bedrijf uit te breiden. Ter compensatie wordt een agrarisch bedrijf beëindigd en een agrarisch perceel omgezet naar de bestemming 'Natuur'.
pdf Raadsvoorstel 2175 Bp Harskamperweg-Oosterbrinkweg ph Bgb 2012 Kootwijkerbroek.pdf (98KB)
pdf Bijlage 1 Nota zienswijzen Harsk.-Oosterbr. ph Bgb 2012.pdf (136KB)
pdf Bijlage 2 Staat van wijzigingen Harsk.-Oosterbr., ph Bgb 2012.pdf (44KB)
pdf 01 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Toelichting.pdf (10.4MB)
pdf 02 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Toel._Bijlage 1 Lijst intrek., wijz. en herz..pdf (2MB)
pdf 03 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Toel._Bijlage 2 Toel. herinrichting Nat.perceel.pdf (621KB)
pdf 04 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Toel._Bijlage 3 Nat.perceel bijlage 1 - topo. kaart.pdf (3.3MB)
pdf 05 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Toel._Bijlage 4 Nat.perceel bijlage 2 - maatr.kaart.pdf (283KB)
pdf 06 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Toel._Bijlage 5 Nat.perceel bijlage 3 - profielen.pdf (190KB)
pdf 07 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Toel._Bijlage 6 Nat.perceel bijlage 4 - grondbalans.pdf (203KB)
pdf 08 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Toel._Bijlage 7 Nat.perceel bijlage 5 - Qs nat.toets.pdf (3.6MB)
pdf 09 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Toel._Bijlage 8 Nat.perceel bijlage 6 - kostenraming.pdf (179KB)
pdf 10 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Toel._Bijlage 9 Archeo. o.zoek Nat.perceel.pdf (4.8MB)
pdf 11 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Toel._Bijlage 10 Nat.toets Harsk. 32.pdf (3.6MB)
pdf 12 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Toel._Bijlage 11 Toel. AERIUS Harsk. 32.pdf (487KB)
pdf 13 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Toel._Bijlage 12 AERIUS bouwfase Harsk. 32.pdf (594KB)
pdf 14 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Toel._Bijlage 13 AERIUS gebr.fase Harsk. 32.pdf (592KB)
pdf 15 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Toel._Bijlage 14 AERIUS bouw- en gebr.fase Harsk. 32.pdf (647KB)
pdf 16 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Toel._Bijlage 15 AERIUS bouwfase Oosterbr..pdf (369KB)
pdf 17 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Toel._Bijlage 16 Akoes. o.zoek Harsk. 32.pdf (1.9MB)
pdf 18 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Toel._Bijlage 17 Akoes. o.zoek Oosterbrinkweg.pdf (1.3MB)
pdf 19 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Toel._Bijlage 18 Nota Zienswijzen.pdf (136KB)
pdf 20 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Regels.pdf (2.7MB)
pdf 21 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Regels_Bijlage 1 Nwe sit. Harsk. 32.pdf (2.2MB)
pdf 22 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Regels_Bijlage 2 Nwe sit. Oosterbr. 12.pdf (6MB)
pdf 23 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Regels_Bijlage 3 Nwe sit. Nat.perceel.pdf (283KB)
pdf 24 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Verbeelding Harsk. 32.pdf (188KB)
pdf 25 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Verbeelding Nat.perceel.pdf (348KB)
pdf 26 Harskamperweg-Oosterbrinkweg, ph Bgb 2012_Verbeelding Oosterbr. 12.pdf (181KB)
pdf Raadsbesluit 2175.pdf (41KB)
4.c 20:55
Raadsagenda: Investeringskrediet waterberging, boscompensatie en natuurontwikkeling
In dit voorstel wordt een aanvullend krediet gevraagd voor de aanleg van de waterberging Harselaar-West-West en diverse
complementaire opgaven en functies.
Het raadsvoorstel is aangepast om de relatie met het op 25 mei al vastgestelde plan duidelijk te maken.
5 20:55
Rondvraag
6 21:00
Sluiting