link naar deze pagina

Overige bijeenkomsten - 9 maart 2021

Locatie: via Teams
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Burgemeester J.J. Luteijn
Toelichting: Deze Raadsinformatiebijeenkomst over ontwikkeling van Barneveld, wordt digitaal gehouden via Teams.
De vergadering is openbaar en is live en achteraf te volgen via www.barneveld.nl/live.

1
Ontwikkelscenario’s Gemeente Barneveld
In deze informatieve bijeenkomst gaan raad en college in gesprek over de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Barneveld, aan de hand van de hoofdlijnennotitie ‘Ontwikkelscenario’s Gemeente Barneveld’ en onder leiding van Co Verdaas. In vervolg hierop zal de raad in mei een ontwikkelscenario vaststellen als vertrekpunt voor het opstellen van de Omgevingsvisie en als inzet voor de te maken keuzen in het kader van regionale ruimtelijke vraagstukken. De Omgevingsvisie wordt de komende jaren verder ontwikkeld in een participatief proces.
De 3 scenario’s zijn kort als volgt samen te vatten: afremmen, voortzetten of aanjagen van de groei.