link naar deze pagina

Gemeenteraad - 11 april 2019

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Ingekomen stukken
4
Bespreking van de rapportages van de onderzoeken over de kwestie toegepast zand.
Zie voor de stukken: Bijeenkomst toelichting onderzoeken Toegepast zand d.d. 25 maart 2019.
5
Instellen van een commissie onderzoek zandkwestie.
6
Sluiting