link naar deze pagina

Gemeenteraad - 3 oktober 2018

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Barneveld
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:39
Voorzitter: Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk
Toelichting: NB.: Aanvang 20.00 uur.
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst 4 juli 2018
4
Ingekomen en uitgaande stukken
pdf Ingekomen en uitgaande stukken.docx (342KB)
pdf A-1 Motie gemeente Bergeijk Niet boren naar gas.pdf (252KB)
pdf A-2 Brief kbo pcob Pleidooi voor ouderenvriendelijke samenleving.pdf (462KB)
pdf A-3 Brief Dag van de Democratie 2018.pdf (236KB)
pdf A-4 Brief met bijlagen Ing. Ap J.H.G. Cloosterman over klimaatverandering.pdf (4.7MB)
pdf A-5 Brief Missing Chapter Foundation over Rapport Armoede door de ogen van kinderen.pdf (107KB)
pdf A-6 Circulaire wijziging bezoldingsbedragen b&w en bedrag tegemoetkoming ziektekosten raadsleden.pdf (1.9MB)
pdf A-7 Motie gemeenteraad Zevenaar inzake duurzaamheid.pdf (1.5MB)
pdf A-8 Motie gemeenteraad Simpelveld inzake proceskosten WOZ-bezwaren.pdf (593KB)
pdf A-9 Halfjaarlijkse financiële rapportage Eem-Valleiu Educatief.pdf (5.4MB)
pdf A-10 FNV Lokale Monitor onderzoek sociaal beleid.pdf (438KB)
pdf A-11 Memo Lokaal Belang inzake verkenning aardgasvrij Barneveld.pdf (317KB)
pdf A-12 Brief Ned. Ver. tot bevordering Zondagsrust en Zondagsheiliging inzake de zondagsrust en -heiliging.pdf (692KB)
pdf A-13 Brief Gereformeerde Bijbelstichting inzake aanbieding Statenbijbel voor gebruik in raadzaal.pdf (113KB)
pdf A-14 Motie kinderpardon gemeenteraad Waalwijk.pdf (477KB)
pdf A-15 Brief Regio FoodValley inzake info regiodeal.pdf (3MB)
pdf A-16 Brief Fa. Vink inzake kunstgras - uitzending Zembla.pdf (181KB)
pdf A-17 Brief UNICEF inzake ruimer kinderpardon.pdf (277KB)
pdf B-1.3 Besluit B&W inzake Memo individuele studietoeslag.pdf (545KB)
pdf B-1.4 Besluit B&W inzake Aanbesteding Wmo vangnetvoorzieningen 2019.pdf (6.9MB)
pdf B-1.5 Besluit B&W inzake Jaarrapportage Vluchtelingenwerk Oost-Nederland 2017.pdf (1.4MB)
pdf B-1.10 Besluit B&W inzake Memo Sluitende aanpak Personen met Verward Gedrag.pdf (5.7MB)
pdf B-1.18 Besluit B&W inzake Memo cultuurbeleid.pdf (442KB)
pdf B-1.28 Besluit B&W inzake Centrale wachtlijst beschermd wonen.pdf (3MB)
pdf B-1.29 Besluit B&W inzake Afsprakenkader Beschermd Wonen.pdf (1MB)
pdf B-2.20 Besluit B&W inzake raadsinformatiebrief ov-visie.pdf (1MB)
pdf B-2.25 Memo B&W inzake Brievenbussen De Briellaerd De Burgt.pdf (24KB)
pdf B-3.1 Besluit B&W inzake beantwoording vragen huisvesting BDSV.pdf (301KB)
pdf B-3.2 Besluit B&W inzake definitieve ontwerp van dorpshuis en sportzaal Voorthuizen.pdf (5.9MB)
pdf B-3.6 Besluit B&W inzake Brief Regio Amersfoort inzake lastenverzwaring en investeringsruimte woningcorporaties.pdf (1.3MB)
pdf B-3.7 Besluit B&W inzake Memo aardgasloos bouwen.pdf (1018KB)
pdf B-3.12 Overzicht afgeronde handhavingszaken.pdf (142KB)
pdf B-3.13 Besluit B&W inzake instemming met het door de Regio FoodValley namens de gemeente Barneveld verzenden van bijgevoegde brief als zienswijze op de ontwerp Omgevingsvisie en -Verordening Gaaf Gelderland.pdf (33MB)
pdf B-3.14 Besluit B&W inzake collectieve zorgverzekering voor minima.pdf (513KB)
pdf B-3.15 Besluit B&W inzake Pilot aanpak fietsdiefstal.pdf (1.2MB)
pdf B-3.16 Besluit B&W inzake bijdrage onderhoud dorpshuis De Hofstee Stroe.pdf (873KB)
pdf B-3.19 Memo B&W inzake Regiodeal Utrecht Verdichten en vergroenen.pdf (477KB)
pdf B-3.21 Besluit B&W inzake insectenvriendelijk beheer.pdf (2.2MB)
pdf B-3.22 Besluit B&W inzake instemming voorlopige gunning aanleg kunstgras voetbalveld sportpark Norschoten.pdf (366KB)
pdf B-3.23 Besluit B&W inzake Memo Onderzoeken Wonen 2018 2019.pdf (1.2MB)
pdf B-3.24 Besluit B&W inzake startdocument en spoorboekje Strategische Agenda regio Amersfoort.pdf (9.5MB)
pdf B-3.26 Memo B&W inzake raadsinformatiebrief Regio De Vallei over vervreemding aandelen ARN.pdf (329KB)
pdf B-3.27 Besluit B&W inzake definitieve ontwerp gymlokaal De Brug.pdf (31.5MB)
pdf B-3.30 Besluit B&W inzake Proces Verkenning aardgasvrij Barneveld.pdf (296KB)
pdf B-3.31 Besluit B&W inzake 9e Rapportage Faseren en doseren woningbouw.pdf (2.1MB)
pdf B-4.9 Besluit B&W inzake informeren betreffende informatiebeveiliging i.h.k.v. Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA).pdf (718KB)
pdf B-4.11 Besluit B&W inzake Proces Organisatievisie.pdf (3.1MB)
pdf B-4.17 Besluit B&W inzake Budgetbijstelling afdeling BOR.pdf (930KB)
pdf C-1 Brief van Schietvereniging De Eendracht inzake aanvraag subsidie onderhoud clubgebouw.pdf (244KB)
pdf F-1 Maandrapportage augustus 2018.pdf (695KB)
pdf F-2 Bestemmingsplan Burgemeester Aschofflaan I.pdf (12.1MB)
4.x.7
Bestemmingsplan Valkhof I. (Meningsvorming)
4.x.9
Menukaart Regio Foodvalley. (Meningsvorming)
4.x.11
Masterplan Buitensport 2018-2028. (Meningsvorming)
4.x.12
Motie vreemd aan de agenda: Bestaand groen als uitgangspunt bij nieuw te ontwikkelen wijken. (Meningsvorming)
4.x.14
Pauze
5
Bestemmingsplan Pastoor Gowthorpelaan IV, partiele herziening Buitengebied 2012. (Besluitvorming)
In de aanvankelijk gepubliceerde versie van het bestemmingsplan (toelichting) en de verbeelding was abusievelijk een maatvoering van “goot 4, nok 7” aangegeven. Dit moet zijn: “goot 3, nok 7”. Dit is in de nieuwe versie gecorrigeerd.

6
Bestemmingsplan Thorbeckelaan IV, partiele herziening Buitengebied 2012. (Besluitvorming)
7
Bestemmingsplan Valkhof I. (Besluitvorming)
8
Bestemmingsplan Barneveld Zuidoost. (Besluitvorming)
In de Toelichting bij het bestemmingsplan is een kleine correctie opgenomen (naam van niet bestaande school verwijderd).
9
Menukaart Regio Foodvalley. (Besluitvorming)
9.a
VERWORPEN Motie 1 _ CU; Menukaart maatwerk versie_ bandbreedtes voor uitbreiding.
9.b
VERWORPEN Motie 3_ VVD; Duurzame energie en_of grondstoffen als plus (monovergister).
9.c
VERWORPEN Motie 5_ LB; Duurzaamheidsmaatregelen Menukaart.
10
Jaarstukken 2017 en conceptbegroting 2019 van Veilig Thuis Gelderland-Midden. (Besluitvorming)
11
Masterplan Buitensport 2018-2028. (Besluitvorming)
Beslispunt 10 is aangevuld met een extra normering voor infill.
11.a
VERWORPEN Motie 2_LB; Multifunctioneel Sportcentrum.
12
Motie vreemd aan de agenda: Bestaand groen als uitgangspunt bij nieuw te ontwikkelen wijken. (Besluitvorming)
13
Sluiting