link naar deze pagina

Gemeenteraad - 4 juni 2020

Locatie: Gemeentehuis Barneveld, Raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk
Toelichting: Dit is een bijzondere raadsvergadering. Deze is gepland onder voorbehoud van besluitvorming van GS op 2 juni (zie punt 3).
De vergadering is openbaar, maar i.v.m. coronavoorschriften niet toegankelijk voor publiek. Publiek kan de vergadering live en achteraf volgen via www.barneveld.nl/live.

1
Opening.
2
Vaststellen agenda.
3
Bestuurlijke Toekomst Scherpenzeel.
Dit onderwerp is geagendeerd onder voorbehoud van besluitvorming van het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 2 juni.
De Commissaris van de Koning de heer Berends en Gedeputeerde de heer Markink geven een toelichting op het proces en de besluitvorming van het college van GS van Gelderland wat betreft het traject ‘Bestuurlijke Toekomst Scherpenzeel’ en de verkenning van de bestuurskracht van Scherpenzeel in het kader daarvan.
4
Sluiting.