link naar deze pagina

Gemeenteraad - 22 maart 2017

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Barneveld
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk
Toelichting: LET OP: AANVANG IS OM 19.00 UUR.

1
Opening.
2
Toelating en beediging van een nieuw benoemd raadslid.
3
Vaststellen agenda.
4
Notulen.
5
Ingekomen en uitgaande stukken.
Bij document B 4.15 vindt u onder punt 7 van het voorstel een link naar het Digitale Uitvoeringsprogramma (e) dienstverlening 2017. Deze link kunt u alleen openen op een computer (niet op de I-pad).
pdf Ingekomen en uitgaande stukken.docx (297KB)
pdf A-2 Manifest ondernemingsraden SW-bedrijven.pdf (193KB)
pdf A-3 Brief provincie Gelderland inzake financieel toezicht 2017.pdf (1MB)
pdf A-4 Kaderbrief voor het begrotingsjaar 2018 van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.pdf (1.6MB)
pdf A-5 Motie gemeente Tiel accountantsverklaring bij jaarrekening.pdf (189KB)
pdf A-6 Aanvalsplan voor het Nederlandse Landschap.pdf (3.4MB)
pdf A-7 Brief Sociale Alliantie inzake bestrijding armoede onder kinderen.pdf (312KB)
pdf A-8 Brief Raad van State inzake intrekking beroep bestemmingsplan Wencopperweg II.pdf (727KB)
pdf A-9 Brief van de heer A. Barendregt inzake beƫindiging raadswerkzaamheden.pdf (71KB)
pdf A-10 Motie gemeente Hof van Twente inzake oproep legalisering thuisteelt medicinale cannabis.pdf (837KB)
pdf A-11 Extra Raadsinformatiebrief Permar d.d. 23 februari 2017.pdf (269KB)
pdf A-12 Brief Onderweegs & De Groot Accountants inzake raadsvoorstel Schaffelaartheater.pdf (632KB)
pdf B-1.5 Besluit B&W inzake Voortgangsrapportage Welzijn Barneveld.pdf (18.9MB)
pdf B-1.7 Besluit B&W inzake Veilig Thuis.pdf (6.4MB)
pdf B-1.14 Besluit van B&W inzake Calamiteitenprotocol Sociaal Domein.pdf (760KB)
pdf B-1.23 Besluit B&W inzake stimuleringsbijdrage Connect US.pdf (1MB)
pdf B-2.6 Besluit B&W inzake eindverantwoording project Poultry Expertise Centre, periode 2013-2015.pdf (3.3MB)
pdf B-2.12 Brief B&W aan de heer R.A. Vogelaar inzake Harselaartunnel.pdf (439KB)
pdf B-2.17 Besluit B&W inzake procesmemo bewaakte fietsenstalling.pdf (277KB)
pdf B-2.18 Besluit B&W inzake parkeeronderzoek Barneveld-Centrum en de proef 'gratis' in 2016.pdf (8.7MB)
pdf B-3.1 Besluit B&W inzake Evaluatie jaarwisseling 2016-2017.pdf (5.5MB)
pdf B-3.4 Besluit B&W inzake Memo Huisvesting, integratie en participatie van statushouders.pdf (1.6MB)
pdf B-3.8 Besluit B&W inzake Evaluatie Groenstructuurplan.pdf (769KB)
pdf B-3.9 Besluit B&W inzake jaarcijfers politie en brandweer.pdf (1.7MB)
pdf B-3.10 Besluit B&W inzake Jaarrekening 2015-2016 Schaffelaartheater B.V..pdf (1.7MB)
pdf B-3.11 Besluit B&W inzake Evaluatie motie muziekonderwijs.pdf (1.8MB)
pdf B-3.13 Memo van B&W inzake school in Veller.pdf (307KB)
pdf B-3.19 Besluit B&W inzake subsidiebesluit Schaffelaartheater.pdf (732KB)
pdf B-3.20 Besluit B&W inzake Financiele rapportage Schaffelaartheater BV eerste halfjaar theaterseizoen 2016-2017.pdf (1.4MB)
pdf B-3.22 Besluit B&W inzake afspraken dierenambulance Nijkerk e.o..pdf (774KB)
pdf B-3.24 Besluit B&W inzake Borgstelling en recht van opstal aan SDVB.pdf (1.5MB)
pdf B-3.25 Besluit B&W inzake Investeringssubsidie en opstalovereenkomst manege Stichting Hippisch Centrum Barneveld.pdf (107KB)
pdf B-4.2 Besluit B&W inzake good governance checklist 2016.pdf (672KB)
pdf B-4.3 Besluit B&W inzake overzicht nevenfuncties raad en college.pdf (660KB)
pdf B-4.15 Besluit B&W inzake Uitvoeringsprogramma (e) Dienstverlening 2017.pdf (NB: Link in document openen op computer) (435KB)
pdf B-4.16 Besluit B&W inzake intrekken ICT Inkoopvoorwaarden en vaststellen GIBIT.pdf (4.2MB)
pdf B-4.21 Besluit B&W inzake Financieel toezicht provincie Gelderland begrotingsjaar 2017.pdf (1.5MB)
pdf C-1 Brief van de heer V. Ploos van Amstel inzake het Schaffelaartheater.pdf (573KB)
pdf F-02 Voorstel betreffende extra dotatie Duurzaamheidslening.pdf (260KB)
pdf F-03 Voorstel betreffende vaststelling bestemmingsplan Van Hogendorplaan II.pdf (13.4MB)
pdf G-1 Rekenkameronderzoek digitale veiligheid gemeente Barneveld.pdf (854KB)
6
Exploitatie- en besturingsvorm Schaffelaartheater. (Meningsvorming).
7
Pauze.
7.x.6
Exploitatie- en besturingsvorm Schaffelaartheater. (Besluitvorming).
9
Kaderstellend voorstel woningbouwlocatie Barneveld-Noord. (Meningsvorming).
10
Projectvoorstel Verbindingsweg (kaderstellende notitie en grondexploitatie). (Meningsvorming).
11
Functieveranderingsbeleid Regio FoodValley. (Meningsvorming).
12
Kaderstellende notitie Masterplan Onderwijs Huisvesting 2017. (Meningsvorming).
14
Vestigingsbeleid perifere- en grootschalige detailhandel in de Regio FoodValley 2016-2018. (Meningsvorming).
15
Right to Challenge, Initiatiefvoorstel. (Meningsvorming). DOORGESCHOVEN NAAR DE RAAD VAN 19 APRIL 2017.
16
Extra veiligheidsmaatregelen Barneveld 2017. (Meningsvorming). DOORGESCHOVEN NAAR DE RAAD VAN 19 APRIL 2017.
18
Pauze.
18.x.8
Bestemmingsplan Veller II, Cluster H. (Besluitvorming).
18.x.9
Kaderstellend voorstel woningbouwlocatie Barneveld-Noord. (Besluitvorming).
18.x.10
Projectvoorstel Verbindingsweg (kaderstellende notitie en grondexploitatie). (Besluitvorming).
18.x.11
Functieveranderingsbeleid Regio FoodValley. (Besluitvorming).
18.x.12
Kaderstellende notitie Masterplan Onderwijs Huisvesting 2017. (Besluitvorming).
18.x.13
Verordening elektronische kennisgeving gemeente Barneveld. (Besluitvorming).
18.x.14
Vestigingsbeleid perifere- en grootschalige detailhandel in de Regio FoodValley 2016-2018. (Besluitvorming).
18.x.15
Right to Challenge, Initiatiefvoorstel. (Besluitvorming). DOORGESCHOVEN NAAR DE RAAD VAN 19 APRIL 2017.
18.x.16
Extra veiligheidsmaatregelen Barneveld 2017. (Besluitvorming). DOORGESCHOVEN NAAR DE RAAD VAN 19 APRIL 2017.
18.x.17
Onderzoek naar digitale veiligheid in de gemeente Barneveld, rapport Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand. (Besluitvorming).
19
Sluiting.