link naar deze pagina

Overige bijeenkomsten - 18 maart 2019

Locatie: Gemeente Barneveld, bedrijfsrestaurant
Aanvang: 19:45
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Marieke van Oostveen (gespreksleider)
Toelichting: Dit is een openbare bijeenkomst van de gemeenteraad. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Doel en programma
De gemeenteraad van Barneveld wil zich graag zo goed mogelijk laten informeren over fijnstof: de oorzaken, risico's en beheersing ervan. Daarvoor heeft de raad een aantal deskundigen uitgenodigd. Er zijn korte presentaties, zodat er voldoende gelegenheid is voor vragen en discussie. Alle belangstellenden kunnen hieraan meedoen.

19:45 uur Inloop

20:00 uur Aanvang

21:30 uur Afronding en na afloop een borrel om na te praten

* Welkom en introductie door Wout Hazeleger (raadslid SGP en initiatiefnemer van deze bijeenkomst)

* Arjan Bossenbroek: Toelichting op de aanleiding en de aanpak van fijnstof in de regio Barneveld/Foodvalley en de tussentijdse resultaten van die aanpak.
(Arjan Bossenbroek is als ambtenaar van Barneveld/Regio Foodvalley en via de VNG betrokken bij regionale en landelijke overleggen over fijnstof.)

* Rik van de Weerdt: Toelichting op de herkomst van fijnstof en het “dashboard” met “regelknoppen” voor Foodvalley.
(Rik van de Weerdt is arts M&G medische milieukunde, verbonden aan de GGD.)

* Jan Workamp: Mogelijkheden tot vermindering van fijnstof in de veehouderij.
(Jan Workamp is verbonden aan het PEV Barneveld, Praktijkcentrum Emissiereductie in de Veehouderij.)

* Martin Lentink: Toelichting op het experiment met particuliere metingen.
(Martin Lentink is raadslid voor Pro’98 en betrokken bij Platform Houtrookvrij.)