link naar deze pagina

Gemeenteraad - 25 april 2018

Locatie: Raadzaal gemeentehuis Barneveld
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:10
Voorzitter: Burgemeester dr. J.W.A. van Dijk
Toelichting: Door een technische storing is er geen webcast met geluidsopname beschikbaar. Ter vervanging is er een samenvattend verslag gemaakt en als bijlage toegevoegd.
Alle voorstellen zijn aanvaard, inclusief motie 1 en amendement 2.
Algemene documenten:

1
Opening.
2
Vaststellen agenda.
3
Besluitenlijst raad 27 maart 2018 en raad 29 maart 2018.
4
Ingekomen en uitgaande stukken.
pdf Ingekomen en uitgaande stukken.docx (294KB)
pdf A-1 Motie gemeenteraad Oosterhout inzake ontslag burgemeester.pdf (509KB)
pdf A-2 Brief Regio Amersfoort inzake Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort.pdf (385KB)
pdf A-3 Brief VluchtelingenWerk Oost Nederland inzake Afghaanse vluchtelingen.pdf (337KB)
pdf A-4 Jaarverslag rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand 2017.pdf (745KB)
pdf A-5 Nieuwsbrief provincie Gelderland inzake Rondweg Voorthuizen.pdf (3.9MB)
pdf A-6 Brief ROB inzake Advies voor de publieke zaak.pdf (1.3MB)
pdf A-7 Brief dhr Veldhuis inzake planontwikkeling en pleidooi voor herbouw oude station Barneveld.pdf (707KB)
pdf A-8 Brief Buro Jansen & Janssen inzake invoering Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten.pdf (135KB)
pdf A-9 Brief dhr Scheijgrond inzake Barneveldse Manifest Waardig Ouder Worden.pdf (657KB)
pdf A-10 Brief provincie Gelderland inzake Uitnodiging samenwerken gemeente en provincie.pdf (76KB)
pdf A-11 Brief Verkeersveiligheidscoalitie.pdf (2MB)
pdf B-1.10 Memo B&W inzake Interactieve beleidsvorming t.b.v. beleidsplan Sociaal Domein.pdf (189KB)
pdf B-1.14 Besluit B&W inzake rapport Nationale ombudsman over schuldhulpverlening.pdf (556KB)
pdf B-2.1 Besluit B&W inzake motie pendelbus en pilot Veluwe Express.pdf (2.7MB)
pdf B-2.2 Besluit B&W inzake GVVP Maatregelenpakket 2018.pdf (3.2MB)
pdf B-2.11 Besluit B&W inzake Meerjarenprognose grondexploitaties.pdf (7.7MB)
pdf B-3.3 Brief B&W inzake Bouwplan Pastorietuin Kerkstraat Voorthuizen.pdf (350KB)
pdf B-3.4 Brief B&W inzake terras Lounge 3, Bunckmanplein, Voorthuizen.pdf (301KB)
pdf B-3.6 Besluit B&W inzake financiële bijdrage activiteiten 4 en 5 mei.pdf (1.1MB)
pdf B-3.7 Besluit B&W inzake Veldverlichting sportpark 't Nieuwe Oost.pdf (765KB)
pdf B-3.8 Besluit B&W inzake investeringskrediet verduurzamen sportvoorzieningen De Glind.pdf (1.8MB)
pdf B-3.9 Besluit B&W inzake toekennen bijdrage aan Oranjeverenigingen.pdf (681KB)
pdf B-3.15 Besluit B&W inzake Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2019.pdf (1.7MB)
pdf B-3.17 Besluit B&W inzake Memo huisvesting Barneveldse Dam- en Schaakvereniging.pdf (549KB)
pdf B-3.18 Besluit B&W inzake plaatsing picknickbanken langs fietsroutes.pdf (4.9MB)
pdf B-3.19 Besluit B&W inzake vragen evaluatie speelruimtebeleidsplan.pdf (7.7MB)
pdf B-3.20 Overzicht afgeronde handhavingszaken.pdf (143KB)
pdf B-4.5 Besluit B&W inzake Openingstijden gemeentehuis en werken op afspraak aan de balies.pdf (1.2MB)
pdf B-4.12 Besluit B&W inzake optimaliseren gebruik maandrapportages.pdf (1.5MB)
pdf B-4.13 Besluit B&W inzake Right to Challenge.pdf (3MB)
pdf B-4.16 Besluit B&W inzake Jaarverslag 2017 team Juridische Zaken, afdeling B&D.pdf (7.7MB)
pdf B-4.21 Besluit B&W inzake aanstelling medewerker vastgoedmanagement.pdf (350KB)
pdf D-1 Brief Veligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden inzake concept jaarstukken 2017 en ontwerp begroting 2019.pdf (1MB)
pdf F-1 Maandrapportage februari.pdf (713KB)
pdf F-2 Bestemmingsplan Kerkendelweg IV, partiele herziening Buitengebied 2012.pdf (15.4MB)
pdf F-3 Diverse benoemingen raads- en commissieleden.pdf (188KB)
4.x.6
Regionale Energievisie. (Meningsvorming).
4.x.7
Cultuurhistorisch beleid. (Meningsvorming).
4.x.8
Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken. (Meningsvorming).
4.x.12
Pauze.
5
Bestemmingsplan Stationsweg XIII. (Besluitvorming).
6
Regionale Energievisie. (Besluitvorming).
7
Cultuurhistorisch beleid. (Besluitvorming).
8
Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken. (Besluitvorming).
9
Zevende wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening Barneveld. (Besluitvorming).
10
Benoeming en beëdiging nieuwe commissieleden.
11
Sluiting.