link naar deze pagina

Commissie Sociaal - 2 april 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: G.D. Hilhorst
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.
Bundel:
pdf Agendabundel (39.6MB)

1
Opening
2
Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3
Vaststellen agenda
4
Toezeggingenlijst
5
Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Bespreken in Commissie / Voortgangsrapportage Berkelland dementievriendelijk
8
Bespreken in Commissie / Doorontwikkeling en oorspronkelijke bedoeling VoorMeKaar
9
Voorstel bespreekstuk / Concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 en meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022
10
Rondvraag
11
Sluiting