link naar deze pagina

Raadsvergadering - 10 december 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.

Na de schorsing wordt de vergadering op woensdag 11 december 2019 om 19.30 uur vervolgd.
Bundel:
pdf Agendabundel (51.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen / stand van zaken moties
6
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
7
Hamerstuk / Grondexploitatie Nieuwe Jena
8
Hamerstuk / Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek (GR ODA)
9
Hamerstuk / Slotwijziging
10
Hamerstuk / Herinrichting raadzaal
Besloten is om dit raadsvoorstel van de agenda af te voeren.
11
Hamerstuk / Regio Achterhoek, deelname werkgeversvereniging
12
Hamerstuk / Werkgeverschap nieuw Beschut Werk: oprichting Besloten Vennootschap
13
Hamerstuk / Uitwerking Motie 19-08 grootschalige gemeentelijke energieopwek
14
Hamerstuk / Rekenkameronderzoek 'Zicht op de jeugdhulp in Berkelland'
15
Hamerstuk / Samen aan het stuur, één uitvoeringsorganisatie werk en inkomen voor het sociaal domein
16
Hamerstuk / Eerste bestuursrapportage SDOA 2019
17
Bespreekstuk / Plan toekomstbestendige verenigingen Berkelland
18
Bespreekstuk / Nieuwbouw Integraal Kindcentrum en gymzaal het Simmelink
Spreektijd 5 minuten
18.a
SCHORSING