link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 27 november 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: S.H. Bos
Bundel:
pdf Agendabundel (46.5MB)

1
Opening
2
Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3
Vaststellen agenda
4
Toezeggingenlijst
5
Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Bespreekstuk / Uitwerking Motie 19-08 grootschalige gemeentelijke energieopwek
8
Bespreken in Commissie / Ontwikkelagenda Ruimtelijke Leefomgeving
9
Bespreken in Commissie / Uitgangspuntennotitie Hambroekplassen
10
Rondvraag
11
Sluiting