link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 30 oktober 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: S.H. Bos
Bundel:
pdf Agendabundel (48MB)

1
Opening
2
Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3
Vaststellen agenda
4
Toezeggingenlijst
5
Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Voorstel bespreekstuk / Bestemmingsplan Haarstraat 1 in Beltrum: Het Nieuwe Jena
8
Voorstel bespreekstuk / Structuurvisie woningsplitsing buitengebied
Spreektijd 5 minuten
9
Voorstel bespreekstuk / Aanvulling uitgangspuntennotitie bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2016’
10
Voorstel bespreekstuk / Kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in Berkelland
11
Bespreken in Commissie / Voortgangsrapportage pilot Transformatie Oudestraat Neede
12
Rondvraag
13
Sluiting