link naar deze pagina

Raadsvergadering - 5 november 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 16:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: Behandeling programmabegroting 2020

Na de schorsing wordt de vergadering op woensdag 6 november 2019 om 19.30 uur vervolgd.
Bundel:
pdf Agendabundel (4.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor het publiek
4
Vaststellen agenda
5
Nota reserves en voorzieningen 2019
6
Eerste termijn raad - algemene beschouwingen
Spreektijd 10 minuten
7
Tweede termijn raad - onderlinge reacties op algemene beschouwingen en indienen moties en amendementen
8
Eerste termijn college
8.a
SCHORSING