link naar deze pagina

Raadsvergadering - 18 september 2018

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.
Bundel:
pdf Agendabundel (82.9MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Benoeming van mevrouw J. Duursma tot burgercommissielid (GL)
6
Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
7
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
8
Hamerstuk / Bouwverordening Berkelland 2018
9
Hamerstuk / Bestemmingsplan “Berkelland, parapluherziening standplaatsen 2018”
10
Hamerstuk / Programmabegroting 2019 Regio Achterhoek
11
Hamerstuk / Aanpassing Planning &Control (P&C) - cyclus
12
Hamerstuk / Vergaderrooster 2019 van de gemeenteraad
Het vergaderrooster is afgestemd op het proces van de perspectiefnota. Wijzigingen ten opzichte van de eerste versie van het vergaderrooster zijn met rood gemarkeerd.
13
Bespreekstuk / Wijziging gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA)
14
Bespreekstuk / Verkoop Villa Smits, Eibergen
Bijlagen 7 en 8 zijn openbaar ten aanzien van de inhoud. Vanwege het niet openbaar mogen maken van de persoonsgegevens zijn ze gemarkeerd als vertrouwelijk. Over de inhoud van de overeenkomsten kan echter vrijelijk gesproken worden.
15
Bespreekstuk / Plan 'Van Afval Naar Grondstof' en invoeren PMD container
Op basis van een ordevoorstel heeft de raad besloten dit punt van de agenda af te voeren.
16
Bespreekstuk / Uitvoering motie M-17-8 'Herijking geurbeleid'
17
Motie vreemd aan de agenda
17.a
Invoering PMD-container
17.b
Invoering PMD-container
18
Benoeming leden Rekenkamercommissie
19
Sluiting