link naar deze pagina

Commissie Ruimte - 11 november 2020

Locatie: Online vergaderen
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: S.H. Bos
Toelichting: Dit is een voorlopige agenda, de definitieve agenda zal worden gepubliceerd op 29 oktober 2020.
Bundel:
pdf Agendabundel (11.6MB)

1
Opening
2
Spreekgelegenheid voor het publiek *)
3
Vaststellen agenda
4
Toezeggingenlijst
5
Voorbereiding en rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen
6
Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
7
Bespreken in commissie / Bouwen in Gelders Natuurnetwerk Rekkense binnenweg 11
Agendapunt is niet behandeld op 30-09-2020, verplaatst naar deze commissievergadering.
8
Bespreken in commissie / Raadsbrief over rioolheffing d.d. 3 juli 2020
Agendapunt is niet behandeld op 30-09-2020, verplaatst naar deze commissievergadering.
9
Bespreken in commissie / Raadsbrief over Toezeggingen ivm vaststelling Plussenbeleid
Agendapunt is niet behandeld op 30-09-2020, verplaatst naar deze commissievergadering.
pdf Raadsbrief (929KB)
10
Rondvraag
11
Sluiting