link naar deze pagina

Raadsvergadering - 16 april 2019

Locatie: Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.H.A. van Oostrum
Toelichting: De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.
Bundel:
pdf Agendabundel (20.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vragenhalfuur
3
Spreekgelegenheid voor publiek
4
Vaststellen agenda
5
Onderzoek geloofsbrieven
6
Benoeming wethouder de heer M. van der Neut
7
Benoeming raadslid de heer G.W. de Ruiter
8
Ingekomen stukken / mededelingen / toezeggingen
9
Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
10
Hamerstuk / Bomenverordening 2019
11
Hamerstuk / Rechtspositie politieke ambtsdragers
12
Hamerstuk / Concept Veiligheidsstrategie 2019-2023 en meerjarenbeleidsplan politie 2019-2023
13
Bespreekstuk / Ambitiedocument Omgevingswet Berkelland
14
Bespreekstuk / Aankoop aandelen Twence
15
Motie vreemd aan de agenda
15.a
Motie M-19-06 - Stop het kappen aan de N319
16
Sluiting